BIZ-bijdrage Gravendam

Op 28 april 2016 heeft de Raad ingestemd met de BIZ-verordening voor het Bedrijvenpark Gravendam. Doel van deze BIZ (bedrijveninvesteringszone) is het mogelijk maken van actief cameratoezicht op het bedrijvenpark en dit met ingang van 1 januari 2017 te financieren uit een opslag op de onroerende zaakbelastingen. De BIZ wordt ingesteld voor een periode van vijf jaar. Op 7 juni 2016 is aan alle voorwaarden voldaan en is de BIZ Gravendam een feit geworden. Vanaf 1 januari 2017 wordt er via een opslag op de onroerende zaakbelastingen een bijdrage van iedere gebruiker op het bedrijvenpark Gravendam van een niet-woning geïnd. De hele opbrengst van deze opslag wordt vervolgens als subsidie uitgekeerd aan de BIZ-vereniging Gravendam. De bijdragen zijn als volgt bepaald:

WOZ-waardetot WOZ-waardebijdrage
€ 0€ 100.000€ 100
€ 100.001€ 200.000€ 125
€ 200.001€ 300.000€ 150
€ 300.001€ 400.000€ 200
€ 400.001€ 500.001€ 250
€ 500.001€ 800.000 300
€ 800.001€ 1.000.00€ 350
€ 1.000.001€ 1.500.000€ 450
€ 1.500.001€ 2.000.000€ 550
> € 2.000.000€ 600

Ten onrechte een aanslag?

Ook voor de gemeente is het voor het eerst dat er een BIZ-bijdrage geïnd wordt. Het kan daarom best voorkomen dat een aanslag niet correct is. Heeft u opmerkingen, neemt u dan gerust contact op met de gemeente via telefoonnummer 0252 343 737 of e-mail belastingen@noordwijkerhout.nl.

Datum gewijzigd: 23-02-2017