Omgevingsvergunning / bouwvergunning

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zorgt ervoor dat u vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu via één vergunning kunt aanvragen. Er is nu nog maar één aanvraag en één procedure.

Aanvragen vergunningen

Wilt u bouwen of verbouwen? Dan heeft u een in bijna alle gevallen omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig. Door in te loggen in het omgevingsloket kunt u online een vergunningscheck doen.
» Meer over de omgevingsvergunning

Bouwtekening inzien of opvragen

U kunt een bouwtekening opvragen van de eigen (toekomstige) woning. Als u een mail stuurt naar gemeente@noordwijkerhout.nl met daarin duidelijk aangegeven wat u zoekt en van welk adres wordt deze voor u opgezocht. U kunt de tekeningen op afspraak in komen zien of er kan een kopie naar u worden verzonden. Hieraan zijn enige kosten verbonden.

Status van uw verbouwing

Heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen gekregen en wilt u van start gaan met de bouw of bent u klaar met de werkzaamheden? Dan moet u dit melden.
» Direct naar bouwmeldingen

Bedrijf uitbreiden

Ook voor verbouwplannen aan een bedrijfslocatie, is een omgevingsvergunning nodig. Belangrijk in dit geval is dat u eerst checkt of het bestemmingsplan de uitbreidingsplannen of veranderingen op uw bedrijfslocatie toestaat. Kijk daarvoor op www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u daarna nog vragen, neem dan contact op met ruimtelijkeordening@noordwijkerhout.nl

Inzage in verleende vergunningen

U kunt de bekendmakingen van de afgelopen zes weken op de website teruglezen. Dat kan van belang zijn wanneer u overweegt om een bezwaar of zienswijze in te dienen. Voor het inzien van een vergunning van langer dan zes weken geleden, maakt u een afspraak met de eenheid via gemeente@noordwijkerhout.nl of 0252 343 737.

Extra informatie

Voor uw gemak hebben we hieronder nog extra informatie over diverse onderwerpen op een rijtje gezet:

Datum gewijzigd: 10-04-2018