Bouwmelding doen

Heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen gekregen en wilt u van start gaan met de bouw? Dan moet u een bouwmelding doen. Met een bouwmelding laat u weten wanneer u begint met (een nieuwe fase van) de bouw. In overleg met u bepaalt de toezichthouder wanneer de bouw gecontroleerd kan worden.

Bouwfases

U meldt de volgende bouwfases:

  • aanvang bouwwerkzaamheden;
  • aanvang grondverbeteringswerkzaamheden;
  • aanbreng funderingspalen/fundering;
  • aanvang storten beton (vloer en wanden);
  • gereedmelding bouwwerkzaamheden.

Toezicht

Tijdens de (ver)bouw vindt toezicht plaats. De voorwaarden hebben niet alleen betrekking op de technische bouwaspecten, maar ook op bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid) en de aan- en afvoer van materieel en bouwmaterialen. Indien de bouw niet volgens de gestelde randvoorwaarden plaats vindt kan de ambtenaar bouwtoezicht het werk stilleggen.

Laatst gewijzigd: 22-12-2017