Melding doorgeven

Riolering
wateroverlast en verstoppingen
Dunea 088 347 4747 (24 uur p/d)
Verlichting
straatverlichting en verkeerslichten storing
ZIUT Storingsnummer 088 945 0750 (binnen en buiten kantoortijden) of via SenB@ziut.nl.
Het streven is om storingen binnen 10 werkdagen te verhelpen. Urgente storingen worden z.s.m. verholpen.
Bezorgklachten
Noordwijkerhouts Weekblad
Uitgeverij Verhagen 071 402 2901 of verspreiding@uitgeverijverhagen.nl

Meldingen Meerlanden

Voor onderstaande meldingen kunt u van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur bij Meerlanden terecht via 0297 381 717 of pi@meerlanden.nl. Het storingsnummer buiten kantoortijden is 06 539 400 64.

 • Straatreiniging/vegen, opruimen van olie, uitwerpselen, glas, bladeren, restanten van schade of calamiteiten.
 • Groen
  - Bomen snoeien of omgevallen bomen opruimen
  - Planten snoeien, opruimen of planten
  - Gras maaien, maaisel opruimen of zaaien
  - Bermen maaien of maaisel opruimen
  - Onkruidbestrijding bij wegen, paden, speelvoorzieningen of beplanting
 • Zwerfvuil, verzamelen en opruimen
 • Afval, het legen of repareren van prullenbakken, depodogs en afvalcontainers
 • Speelvoorzieningen (en ondergrond), beheren en repareren
 • Verkeers- en straatnaamborden, meldingen van vernielingen en/of beschadiging
 • Kadavers, opruimen op gemeentelijk terrein (vogels, vissen, huisdieren, zoogdieren)
 • Ongediertebestrijding, op openbare plekken (insecten, ratten, muizen)
 • Straatmeubilair, repareren en beheren
 • Verkeersborden, schoonmaken, herstellen of vervangen
 • Gladheidsbestrijding, strooiroutes en info

Staat wat u wilt melden hier niet tussen?

Gaat uw melding o.a. over de volgende zaken:

 • vernielingen (oud & nieuw of algemeen);
 • straten, stoepen, wegen en losliggende tegels en zwerfvuil;
 • melding over bruggen, hekken, kunstobjecten en graffiti;
 • overlast jongeren.

Dan kunt u uw melding hier direct bij ons indienen:
- Online doorgeven met DigiD (aanvraag geheel digitaal)
- Online doorgeven zonder DigiD (aanvraag geheel digitaal)

Laatst gewijzigd: 26-03-2018