Huisvesten

De gemeente biedt verschillende woonmogelijkheden in Noordwijkerhout en de Zilk.

Huurwoningen

Een sociale huurwoning kunt in huren via woningstichting Sint Antonius van Padua. De woningen worden aangeboden via het regionale woonruimteverdeelsysteem www.woningnethollandrijnland.nl. Via deze website is het woningaanbod van alle woningcorporaties in de gehele regio te zien en kunt u zich inschrijven als woningzoekende. Ook kunt u hiervoor langs gaan bij woningstichting Sint Antonius van Padua zelf. De openingstijden zijn maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 13.00 uur. Ook kunt u woningen huren via de in Noordwijkerhout werkzame makelaars en diverse verhuurbedrijven in de regio.

Huisvestingsvergunning

De gemeente Noordwijkerhout heeft een huisvestingsverordening op grond waarvan huisvestingsvergunningen worden verleend voor sociale huurwoningen van de woningcorporaties in de regio en van partiucliere verhuurders met tenminste 10 sociale huurwoningen. Woningstichting Antonius van Padua verleent de huisvestingsvergunning voor de verhuur van hun eigen huurwoningen.

Urgentieverklaring

Dreigt u ongewild dakloos te worden dan kunt u bij woningstichting Antonius van Padua een urgentieverklaring aanvragen. Zij kunnen u ook informeren over de voorwaarden die er gelden om voor een urgentie in aanmerking te komen. De regionale urgentiecommissie neemt de aanvraag daarna in behandeling. De gemeente heeft geen invloed op de beslissing of u wel of geen urgentieverklaring toegewezen krijgt.

Koopwoningen

Als u een woning wilt kopen, hoeft u zich niet bij de gemeente in te laten schrijven als woningzoekende. Wel gelden er bepaalde regels. We raden u aan voordat u een woning koopt het bestemmingsplan in te komen zien. Dan weet u wat u zelf nog zou mogen bouwen of verbouwen en wat er in de omgeving nog gebouwd mag worden. Zo komt u later niet voor verrassingen te staan.

Nieuwbouw

Als er nieuwe woningen gebouwd worden, dan wordt dat aangekondigd in advertenties in lokale en regionale kranten. Daarin staat ook bij wie u zich in kunt schrijven. Meestal is dat een projectontwikkelaar of een makelaar.

Vergunning ligplaats woonboot

Als iemand een woonboot koopt met een ligplaats aan de Leidsevaart moet hij de vergunning van de vorige eigenaar laten overschrijven op zijn naam.
ยป meer informatie over het overschrijven van een vergunning van een ligplaats

Datum gewijzigd: 31-07-2018