Duurzaamheidsregelingen

Met ingang van 1 januari 2018 stelt de gemeente Noordwijkerhout duurzaamheidssubsidies, duurzaamheidsleningen, stimuleringsleningen beschikbaar voor particuliere woningeigenaren, maatschappelijke organisaties en Verenigingen van Eigenaren.

Duurzaamheidssubsidie, wat is het

Particuliere woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen en klimaatbestendige maatregelen aan de eigen woning, zoals isolatiemaatregelen, HR++ glas, groene daken of een regenton. Het subsidiebedrag is maximaal €1000,- per maatregel. Er zijn meerdere maatregelen per woning mogelijk, er geldt een maximum subsidiebedrag van €2500,- per woning.

De aanvrager moet eigenaar van de woning zijn en in de woning zelf wonen. Alle maatregelen en voorwaarden die voor deze subsidie gelden , vindt u in de verordening Duurzaamheidssubsidie 2018-2019. Vooraf wordt getoetst of de aanvraag voldoet om in aanmerking te komen voor een subsidie.

Voor 2018 en 2019 is een totaalbedrag van € 140.000,- (subsidieplafond) beschikbaar gesteld. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, als het subsidieplafond bereikt is, wordt geen subsidie meer verstrekt.

Duurzaamheidslening, wat is het

Particuliere woningeigenaren kunnen voor duurzaamheidsmaatregelen aan de woning, zoals zonnepanelen en isolatiemaatregelen, een laagrente-lening aanvragen. Het maximale bedrag van de lening is €25.000,-.

De aanvrager moet eigenaar van de woning zijn en in de woning zelf wonen. Alle maatregelen en voorwaarden die voor de duurzaamheidslening gelden , vindt u in de de verordening Duurzaamheidslening Noordwijkerhout 2018. Vooraf wordt getoetst of uw aanvraag voldoet om in aanmerking te komen voor een lening. De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) is de verstrekker en beheerder van de stimuleringslening.

Stimuleringsleningen

Maatschappelijke organisaties en Verenigingen van Eigenaren kunnen een laagrente-lening aanvragen voor duurzaamheidsmaatregelen aan het gebouw. De lening mag maximaal €50.000,- bedragen.

Bij de aanvraag van een Stimuleringslening is de Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen Noordwijkerhout 2018 van toepassing. Vooraf vindt een toetsing plaats of aan de voorwaarden wordt voldaan. De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) is de verstrekker en beheerder van de stimuleringslening.

Aanvragen en meer informatie

Op Duurzaam Bouwloket, het regionale energieloket, kunt u zich oriënteren op duurzame maatregelen. Ook kunt u met Duurzaam Bouwloket in gesprek om te kijken welke maatregelen het beste bij u passen en welke regelingen (landelijk en/of gemeentelijk), naast de gemeentelijke regelingen beschikbaar zijn. Deze zijn soms stapelbaar. Duurzaam Bouwloket helpt u bij het maken van een selectie van geschikte bedrijven in de regio. Zonodig ondersteunen ze u bij het aanvragen van offertes. Deze offertes moeten voor het aanvragen van een eventuele gemeentelijke subsidie/lening voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u op de site van Duurzaam Bouwloket.

Voordat u overgaat tot het laten uitvoeren van de duurzame maatregelen moet u eerst de subsidie en/of lening aanvragen en hiervoor een toekenning hebben ontvangen. U kunt meer informatie vinden op de website van het Duurzaam Bouwloket: www.duurzaambouwloket.nl. Vanaf 1 januari 2018 kunt u aanvragen voor subsidie of leningen indienen via deze website. .

Datum gewijzigd: 02-01-2018