Bestemmingsplannen

Hieronder staat een overzicht van de bestemmingsplannen in deze gemeente. De bestemmingsplannen zijn raadpleegbaar via de publieksbalie in het gemeentehuis of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Enkele bestemmingsplannen staan hier nog niet op.

Het bestemmingsplan Buitengebied

De 1e en 2e herziening, het postzegelbestemmingsplan, diverse wijzigingsplannen, Westeinde 86 - 88 en het paraplubestemmingsplan worden betrokken bij de totale actualisering van het bestemmingsplan buitengebied 2015.

Intergemeentelijke structuurvisie

Bestemmingsplannen op ruimtelijkeplannen.nl

Planschade

Planschade is schade die kan ontstaan door een besluit van de gemeente dat van invloed is op de woon- of bedrijfsomgeving.

Datum gewijzigd: 14-11-2017