Inburgeren

 • Inburgeren
  De gemeente Noordwijkerhout heeft de uitvoering van de Wet inburgering neergelegd bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD).
 • Integratie – Taalcoach
  Een taalcoach helpt inburgeraars bij het leren van de Nederlandse taal en maakt ze wegwijs in Nederland en Noordwijkerhout. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de Bibliotheek Bollenstreek.
 • Beter leren lezen en schrijven - Cursussen
  De gemeente werkt samen met het ROC ID College om laaggeletterde volwassenen (vanaf 18 jaar) te helpen om lees- en schrijfvaardigheden te verbeteren. Het doel is dat ook deze groep volwaardig kan meedraaien in de samenleving. Vaak voelen laaggeletterden zich geremd om zich te melden voor een cursus. Kent u iemand die mogelijk belangstelling heeft, bel het ROC ID College voor meer informatie: 071 535 8601. Kijk voor meer informatie over laaggeletterdheid bij volwassenen op www.lezenenschrijven.nl.
 • Stichting Taal lokaal Noordwijkerhout
  Stichting Taal lokaal biedt mensen de mogelijkheid om onder begeleiding van vrijwilligers op verschillende manieren hun Nederlands te verbeteren. Ze vervult hiermee een belangrijke maatschappelijke taak met betrekking tot educatie en bevordering van de sociale cohesie en integratie. Zo is er een taalgroep voor vrouwen, een taalgroep voor mannen en er is een huiswerkklas, waarbij huiswerkondersteuning wordt gegeven aan middelbare scholieren. Het adres is Duin en Dal 1a in Noordwijkerhout. Meer informatie: www.taallokaal.blogspot.nl
 • Stichting Kreda
  Stichting Kreda biedt (taal)onderwijs en ondersteuning van de (school)loopbaan aan anderstaligen, ter bevordering van hun zelfredzaamheid in de samenleving. Het aanbod van de stichting bestaat uit diverse activiteiten, waaronder het geven van (taal)cursussen, bijlessen en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en werkervaringsplaatsen voor volwassenen. Sinds kort is er ook een programma gericht op kinderen met een migratieachtergrond. De doelgroep van de stichting bestaat voornamelijk uit Poolse migranten. Het adres van Kreda is Heerweg 43 in Lisse. meer informatie: www.kreda.nl
 • Opvang of woonruimte
  Bij de opvang van asielzoekers en vluchtelingen is het belangrijk dat zij maatschappelijk goed begeleid worden om het integratieproces in onze gemeente en de Nederlandse samenleving in zijn algemeenheid te vergemakkelijken. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Holland Noord.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp, bezoek dan het Wmo Adviescentrum of kijk op de website van de ISD Bollenstreek.

Datum gewijzigd: 11-01-2018