Financiële ondersteuning

Wanneer u geen of onvoldoende inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor bepaalde uitkeringen of aanvullende financiële regelingen op grond van de Participatiewet

Schulden

Lopen uw schulden op? Kunt u de rekeningen niet meer betalen? Hebt u zelf al van alles geprobeerd maar komt u er niet meer uit? Mogelijk kan de ISD Bollenstreek u helpen met het zoeken naar de beste oplossing om uw schulden op te lossen of beheersbaar te maken.
» www.zelfjeschuldenregelen.nl
» Schulddienstverlening

Jeugdfonds Sport & Cultuur

De gemeente Noordwijkerhout is aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit fonds biedt kinderen van 4 tot 18 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging, muziekvereniging of culturele instelling, de mogelijkheid om toch aan dergelijke activiteiten deel te nemen. Voor deze kinderen wordt de contributie of het lesgeld rechtstreeks aan de vereniging. De bijdrage voor sport is maximaal €225 per 12 maanden. De bijdrage voor cultuur is maximaal €450 per 12 maanden. Aanvragen voor een bijdrage kunnen via een intermediair worden gedaan. Dit is iemand die professioneel betrokken is bij de opvoeding van het kind, bijvoorbeeld: docenten op basisscholen of middelbare scholen, jongerenwerkers, of medewerkers van het Centrum Jeugd en Gezin. Voor meer informatie zie: http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland

» Flyer Jeugdfonds Sport & Cultuur

Datum gewijzigd: 25-07-2018