Kinder- en peuteropvang

In de gemeente Noordwijkerhout zijn diverse mogelijkheden voor kinderopvang en peuteropvang. Kinder- of peuteropvang is belangrijk voor de ontwikkeling van uw peuter. Het samenspelen met leeftijdsgenootjes, kennismaken met speel- en ontwikkelingsmaterialen bereiden uw peuter voor op de basisschool. Dat maakt het starten in de kleuterklas straks makkelijker voor uw kind.

Kinderopvang

Veel ouders die werken maken gebruik van kinderopvang om zo werk en zorg te combineren. U heeft dan recht op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst (www.toeslagen.nl).

Peuteropvang

De peuteropvang is een veilige omgeving waar het kind de ruimte heeft om te spelen, waar het leeftijdsgenootjes ontmoet en waar het kennis kan maken met een breed scala aan speel- en ontwikkelingsmaterialen. Het is een goede voorbereiding op het basisonderwijs en wanneer er sprake is van een achterstand in de ontwikkeling, kan een Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma uw peuter extra ondersteuning bieden.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Door het werken met een VVE programma worden jonge kinderen op een speelse manier gestimuleerd in hun ontwikkeling. Er wordt gewerkt met verschillende thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. De speelse activiteiten lokken interactie uit, waardoor een rijk taalaanbod ontstaat. Er is aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden zoals de taalontwikkeling, de sociaal-emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling, de creativiteit, de motoriek en het denken. Kinderen ontwikkelen zich op een speelse manier en doen zelf ontdekkingen. Per thema worden activiteiten ondernomen in de hele groep, in kleine groepjes of met individuele kinderen. De activiteiten vinden vooral plaats binnen het bestaande dagritme op de groep.

Vele kinderopvangorganisaties binnen de gemeente Noordwijkerhout bieden Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan. Heeft uw peuter hiervoor een indicatie van het consultatiebureau? Dan bestaat deze uit een gratis derde dagdeel.

Voor de peuteropvang betalen de ouders net zoals voor de kinderopvang een inkomensafhankelijke bijdrage.

Kinder- en peuteropvanglocaties in Noordwijkerhout en De Zilk

Alle kinderopvang en peuteropvanglocaties in Noordwijkerhout en De Zilk vindt u hier.

Toeslag van de overheid of van de gemeente?

Alle ouders hebben recht op een bijdrage in de peuteropvangkosten. Lees hier alle informatie over de toeslagen waar u recht op heeft.

Laatst gewijzigd: 11-01-2018