Rubriek Herinrichting Sportpark De Boekhorst

Zoals u weet, heeft de gemeenteraad besloten Sportpark De Boekhorst her in te richten. Voordat voor u de nieuwe inrichting van de sportvelden zichtbaar is, moeten er vele voorbereidende werkzaamheden worden verricht. Via deze vaste rubriek lichten wij regelmatig een van deze werkzaamheden toe. Dit keer is dat: geld voor sportvelden.

Financiering inrichting velden

Voor de uitvoering van de herinrichting van Sportpark De Boekhorst is veel geld nodig. Van tevoren wordt daar natuurlijk rekening mee gehouden door geld te reserveren. Het is aan de gemeenteraad om het geld vrij te geven om te besteden. De herstructurering van het sportpark is gesplitst in 2 onderdelen:

  1. de herstructurering van de sportvelden en de interne infrastructuur
  2. de renovatie/nieuwbouw van de clubaccommodaties.

Voor het eerste onderdeel, de herstructurering van de sportvelden en de interne infrastructuur, heeft de gemeenteraad op 19 april 2018 een krediet van € 8.1 miljoen beschikbaar gesteld. Daarmee is geld beschikbaar gekomen voor het vernieuwen van de sportvelden voor voetbal, tennis en handbal op Sportpark De Boekhorst. Nu het geld beschikbaar is, kan dit jaar gestart worden met de voor u zichtbare uitvoering van de herstructurering. U kunt hierbij denken aan het verbeteren van de drainage, de paden, de aanleg van velden, de verlichting, beplanting, hekwerken, enz.

Wat komt er?

VVSB
Alle bestaande voetbalvelden worden vervangen. VVSB krijgt de beschikking over 7 sportvelden (2 natuurgrasvelden, 3 kunstgrasvelden, een kunstgras miniveld en een met Northa gedeeld mulfifunctioneel kunstgrasveld).

Tennisvereniging De Boekhorst
Er worden 13 tennisbanen aangelegd (1 vijfbaansblok, 1 vierbaansblok, 2 tweebaansblokken, 2 minibanen met tennismuur. Er is ruimte voor een op termijn door de tennisvereniging aan te leggen eenbaansblok of voor 2 padelbanen).

Handbalvereniging Northa
Deze vereniging krijgt de beschikking over 1 verhard handbalveld en 1 met VVSB gedeeld multifunctioneel kunstgrasveld.

Clubaccommodaties
Voor onderdeel 2 van dit project, de renovatie/nieuwbouw van de clubaccommodaties, zal ook weer aan de gemeenteraad gevraagd worden een krediet beschikbaar te stellen. De plannen worden op dit moment in nauw overleg met de 3 sportverenigingen uitgewerkt.

Fasering

De velden worden gefaseerd aangelegd. Wij houden u op de hoogte!

» Fasering sportvelden (pdf)

Inwoners Geplaatst: 01-05-2018