Registratie aanduidingen politieke partijen voor herindelingsverkiezing

Op woensdag 21 november 2018 worden de leden van de raad van de nieuwe gemeente Noordwijk gekozen. Uiterlijk 27 augustus moeten politieke partijen hiervoor de aanduiding (naam) waarmee zij willen meedoen laten registeren bij het centraal stembureau. Deze naam wordt op de kandidatenlijst vermeld.

Schriftelijke indiening

Het verzoek tot registratie kan schriftelijk worden ingediend bij het centraal stembureau van de gemeente Noordwijk, Voorstraat 42, 2201 HW Noordwijk

Aanduiding al geregistreerd?

Politieke partijen waarvan de aanduiding al voor de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal of provinciale staten van Zuid-Holland is geregistreerd, hoeven dit niet opnieuw te doen. Zij kunnen gebruik maken van de aanduiding die is geregistreerd bij dat betreffende centraal stembureau.

Meer informatie

Voor meer informatie zie het artikel registreren aanduiding op de website van de gemeente Noordwijk.

Bekendmaking Geplaatst: 17-07-2018