Reactie college op petitie ‘Geef ons Noordwijkerhout terug’

In de commissievergadering Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen van donderdag 1 november, nam het college van B&W de petitie ‘Geef ons Noordwijkerhout terug’ in ontvangst. De petitie werd namens 959 ondertekenaars aangeboden door de initiatiefnemer de heer
M. Braam. Na bespreking in de commissie heeft het college ook zijn reactie geformuleerd in deze brief van 28 november 2018.

Inwoners Geplaatst: 04-12-2018