Nieuwe subsidieregeling: Cultuur verbindt

De nieuwe gemeente Noordwijk wil de onderlinge verbinding en de maatschappelijke betrokkenheid tussen inwoners, verenigingen, stichtingen en bedrijven versterken. De gemeente stelt hiervoor € 150.000,- subsidie beschikbaar aan evenementen, initiatieven en projecten die hieraan bijdragen, middels de nieuwe Subsidieregeling ‘Themajaar 2019 Cultuur verbindt’.

Wie kan een aanvraag indienen?

Organisaties en verenigingen uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk kunnen subsidie aanvragen. Wanneer kan een aanvraag ingediend worden? Aanvragen voor een onderscheidend of beeldbepalend evenement kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 januari 2019. Aanvragen voor kleinschalige evenementen, projecten en overige initiatieven kunt u indienen tot acht weken voor de datum van aanvang van de activiteit.

Voorwaarden

Aanvragen worden beoordeeld op grond van de beoordelingscriteria zoals opgenomen in de Subsidieregeling ‘Themajaar 2019 Cultuur verbindt’. Lees voordat u een aanvraag indient de volledige subsidieregeling met voorwaarden en criteria goed door. Deze vindt u op www.noordwijk.nl/cultuur.

Aanvraag

Een subsidieaanvraag indienen kan via het online aanvraagformulier op www.noordwijk.nl/cultuur. U kunt de aanvraag ook sturen naar gemeente@noordwijk.nl.

Meer informatie

Of uw initiatief in aanmerking komt, hangt van verschillende factoren af. Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, is de procedure beschreven in een eenvoudig stappenplan op www.noordwijk.nl/subsidie.

Heeft u een vraag, wilt u advies of heeft u hulp nodig bij het uitwerken van uw idee? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw N. van der Wal, beleidsmedewerker Kunst & Cultuur via (071) 36 60 000 of gemeente@noordwijk.nl o.v.v. subsidieregeling ‘Themajaar 2019 Cultuur verbindt’.

Inwoners Geplaatst: 04-12-2018