Meer en betere bomen

Volgens wethouder Martijn Bilars moet groen in de gemeente net zo belangrijk worden als bijvoorbeeld de wegen. Daar wordt aan gewerkt: met behulp van Bomenwacht Nederland werkt de gemeente aan het opstellen van een bomenbeleidsplan.

Bomenbeleidsplan

Het bomenbeleidsplan legt voor de komende 15 jaar de visie en ambities vast: wat wil de gemeente Noordwijkerhout bereiken met haar bomen, waar staat de gemeente voor? Dat leidt tot het aanplanten van meer bomen in de gemeente, tot een betere keuze voor de soort bomen en zorgt voor het juiste onderhoudswerk.

Interview Wethouder Martijn Bilars gaf hierover een interview aan Bomenwacht Nederland.

Inwoners Geplaatst: 08-05-2018