LEADER: Europese subsidie beschikbaar voor lokale innovatieve projecten

Vanaf maandag 5 maart tot en met woensdag 25 april, 17.00 uur kunnen er weer keer aanvragen worden ingediend in het kader van het LEADER programma Holland Rijnland. LEADER is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) 2014 - 2020, een Europees programma om initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan versterking van de economie op en van het platteland. Voor de regio Holland Rijnland richt het programma zich op de thema’s gezondheid en circulaire economie.

Focus op Gezondheid en Circulaire economie

Binnen het LEADER programma Holland Rijnland staat de versterking van de relatie tussen stad en ommeland centraal. Binnen dit thema wordt gezocht naar innovatieve projecten die bijdragen aan de gezondheid van mens en leefomgeving en/of de circulaire economie.

Op het thema gezondheid heeft het platteland de stad verschillende dingen te bieden: als producent van lokaal, gezond en duurzaam geproduceerd voedsel en als ‘achtertuin’ voor actieve recreatie ter bevordering van lichamelijk en geestelijk welzijn. Circulaire economie is een nog relatief nieuw begrip. Het tot stand brengen van kringlopen, zowel in de biologische als in de technische sfeer, op basis economisch levensvatbare businessmodellen staat hierin centraal. De bij het LEADER programma betrokken gebiedspartijen willen in deze periode de transitie naar circulair denken en doen in de regio bevorderen en ondersteunen.

LEADER: buitenbeentje in subsidieland

Bij LEADER worden bijzondere, lokale initiatieven over het voetlicht gehaald. LEADER is meer dan alleen maar een pot met geld. Het gaat ook om het actief bevorderen van samenwerking tussen ondernemers, burgers, overheden en maatschappelijke organisaties om te komen tot aansprekende en innovatieve projecten.

De streek bepaalt het zelf De regio mag het LEADER programma zelf uitvoeren. Vertegenwoordigers van gebiedsorganisaties en overheden, aangevuld met inhoudelijk deskundigen, vormen samen de Lokale Actie Groep (LAG). Deze LAG is verantwoordelijk voor de uitvoering van het LEADER programma en voor de beoordeling van subsidieaanvragen.

Inwoners Geplaatst: 06-03-2018