Inloopbijeenkomst herinrichting Dorpsplein

De gemeenteraad heeft op 9 november jl. het ontwerp voor de herinrichting van het Dorpsplein goedgekeurd. Graag stellen we u in de gelegenheid het definitieve ontwerp te komen bekijken. Dit kan tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 21 november 2017. U kunt tussen 19.30 en 21.00 uur binnenlopen in de hal van het Gemeentehuis, Herenweg 4.

Nadere informatie Alle stukken over de Centrumvisie kunt u bekijken op www.noordwijkerhout.nl/centrumvisie

Inwoners Geplaatst: 14-11-2017