Informatiebijeenkomst Zwetterpolder

Voor de Hoogewegpolder (gem. Noordwijk/Teylingen), polder Boekhorst (gem. Teylingen) en de Zwetterpolder (gem. Noordwijk/Noordwijkerhout) is het hoogheemraadschap van Rijnland bezig met de voorbereidingen van een nieuw watergebiedsplan.

Op dinsdag 17 april 2018 organiseert Rijnland daarom een informatiebijeenkomst om samen de knelpunten te inventariseren. Hiervoor worden belanghebbenden en inwoners van bovenstaande polders van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Datum:        dinsdag 17 april 2018
Locatie:       Gemeentelijk Sportpark S.J.C., Lageweg 6, 2201 TV Noordwijk

Programma

19:15 uur     Inloop
19:30 uur     Welkom en toelichting polders Rijnland
20:00 uur     Vragen en aandachtspunten door inwoners per polder/deelgebied
21:00 uur     Einde bijeenkomst

Doel van de informatiebijeenkomst

Doel van de bijeenkomst is om gezamenlijk de knelpunten in het watersysteem voor genoemde polders te inventariseren en daarover met u in gesprek te gaan. Informatie van u als bewoner, grondeigenaar en/of landgebruiker is essentieel voor Rijnland om een goed beeld te vormen van de huidige situatie van het watersysteem.

Inwoners Geplaatst: 10-04-2018