Gemeente steunt proef om huurwoning CO2-neutraal te maken

Gemeente Noordwijkerhout steunt een proef van Woningstichting Sint Antonius van Padua om een eengezinswoning in De Zilk energieneutraal en aardgasvrij te maken. Hiermee onderzoeken de beide organisaties wat er technisch en financieel nodig is om alle woningen in Noordwijkerhout CO2-neutraal te maken.

De woningstichting ontvangt subsidie om het renovatieproject uit te voeren en start daarmee op maandag 5 november aanstaande. De woning wordt losgekoppeld van het gas en gaat over op verwarming door een warmtepomp. Daarnaast krijgt de woning vloerisolatie, plafondverwarming, zonnepanelen om de woning van eigen energie te voorzien en ventilatie met een warmteterugwin (WTW) systeem.

Wethouder Henri de Jong: “Ik ben heel blij met het initiatief van de woningstichting. Want het opstellen van nationale en internationale klimaatakkoorden is goed maar het daadwerkelijk uitvoeren, daar draait het om. Nederland moet in 2050 van het aardgas af zijn. Om alle woningen voor die tijd op alternatieve bronnen aan te sluiten, moeten we nu aan de slag. Ervaring opdoen om te weten welke technische maatregelen goed uitvoerbaar zijn, of ze de juiste uitwerking hebben en comfortabel zijn voor bewoners. Alleen zo komen we echt te weten hoe woningen energieneutraal en aardgasvrij kunnen worden.”

Breed inzetten op verduurzaming

De gemeente zet breed in op verduurzaming. Noordwijkerhout heeft zich verbonden aan het Energieakkoord Holland Rijnland waarin is afgesproken om een derde van het energieverbruik in de gemeente te besparen en energie duurzaam in de eigen regio op te wekken. Dat kan alleen als iedereen meedoet: gemeente, inwoners, organisaties en ondernemers. Naast de proef van Sint Antonius van Padua, laten 32 bedrijven en winkels dit najaar een gratis energiescan uitvoeren en is er voor woningbezitters een isolatieactie om met korting (én subsidie) spouwmuur-, vloer- en bodemisolatie aan te brengen.  

Inwoners, Ondernemers Geplaatst: 02-11-2018