Gemeente in gesprek met….

Over het beschikbaar stellen van hun daken voor zonnepanelen voor een energiecoöperatie.

Informatiebijeenkomst

Op 29 januari 2018 vond er een informatiebijeenkomst plaats, waarin eigenaren van grote daken geïnformeerd werden over de mogelijkheden om hun daken beschikbaar te stellen voor zonnepanelen. De raadszaal zat vol met belangstellenden, ondernemers met panden met zeer grote daken van zowel op de bedrijventerreinen als uit het landelijk gebied.

Zodra een ondernemer zijn of haar dak ter beschikking wil stellen, kan er een zonne-energiecoöperatie worden opgericht, waarin de inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk kunnen participeren. Als alle grote daken in onze gemeente worden belegd met zonnepanelen, dan kunnen 4000 huishoudens hiervan gebruikmaken en hun energie schoon opwekken.

Na afloop van de bijeenkomst meldden 9 aanwezigen zich aan voor een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden van het gebruik van hun daken.

Zon op Noordwijkerhout

Het project ‘Zon op Noordwijkerhout’ is een initiatief van 2 studenten uit De Zilk, Niels van Meurs en Matthijs Oostdam. Wethouder Martijn Bilars gaf tijdens de bijeenkomst aan, dat de gemeente dit burgerinitiatief van harte ondersteunt, gezien de gemeentelijke ambities op het gebied van duurzaamheid. De gemeente heeft in 2017 het Energieakkoord Holland Rijnland ondertekend, waarin de regionale ambities zijn vastgelegd.

Oprichting zonne-energiecoöperatie

Zodra er een zonne-energiecoöperatie wordt opgericht, informeren wij onze inwoners hierover.

Inwoners Geplaatst: 06-02-2018