Kind erkennen

Als u als man niet getrouwd bent (dus ongehuwd of een geregistreerd partnerschap) met de moeder van een kind kunt u toch het wettelijk vaderschap van het kind op u nemen. Dit wordt erkenning genoemd. Voor elk kind dat binnen uw relatie wordt geboren, moet apart erkenning worden gedaan.

Erkenning ongeboren kind

Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt een erkenning ongeboren vrucht genoemd. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk vaderschap op dat moment al vastgelegd is. Ook kan dan de achternaam van het kind al vastgelegd worden.

Erkenning bij of na de geboorte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte, tenzij er al een vader in de geboorteakte van het kind vermeld staat. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf schriftelijke toestemming geven voor de erkenning.

Ouderlijk gezag nog niet geregeld

Door erkenning krijgt de man geen ouderlijk gezag over het kind. Dit moet aanvullend bij de rechtbank worden geregeld. Hiervoor kunt u het Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige direct online indienen via de rechtbank.

Wie kan het kind erkennen?

Wanneer u 16 jaar of ouder bent, kunt u een (ongeboren) kind erkennen. De erkenner kan geen familie van de moeder zijn, of al getrouwd zijn met een andere vrouw. Wanneer er al twee ouders zijn, kan het kind niet worden erkend door een derde. Het is (nog) niet mogelijk dat een vrouwelijke partner een kind erkent.

Benodigdheden

Voor het eerste kind doet u samen de erkenning bij de balie Publiekszaken van de gemeente. Dit in verband met de naamkeuze die direct geregeld kan worden. Voor een volgend kind kan de vader de erkenning aan het loket regelen met een schriftelijke toestemming van de moeder.

  • Geldig identiteitsbewijs van de erkenner en de moeder;
  • Schriftelijke toestemming van de moeder, als het kind jonger is dan 16 jaar en geen achternaamskeuze wordt gedaan;
  • Schriftelijke toestemming van het kind zelf, indien het kind 12 jaar of ouder is;

Laatst gewijzigd: 08-09-2014