Geboorte aangeven

Wanneer uw kind is geboren meldt u dat binnen drie dagen bij de gemeente. De gemeente maakt dan een akte op van de geboorte. Die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. De akte is het juridische bewijs van de geboorte van uw kind. 

Wie doet geboorte aangifte?

De vader van het kind doet aangifte van de geboorte. Dit kan online (via 'Direct regelen' > 'Online aangifte doen') of u kunt langskomen bij het loket Burgerzaken. Kan de vader de aangifte niet doen? Dan mogen de volgende personen aangifte doen:

  • de moeder van het kind
  • iemand die bij de geboorte aanwezig was (opa, oma enz.)
  • de bewoner van het huis bij wie de geboorte heeft plaatsgevonden
  • het hoofd of een gemachtigde van de instelling waar de geboorte heeft plaatsgevonden (ziekenhuis, gevangenis en dergelijke).

Als er niemand is die het kind kan aangeven, dan doet de burgemeester van de gemeente waar het kind geboren is aangifte.

Benodigdheden

U doet aangifte van geboorte bij het loket Burgerzaken van de gemeente.

Meenemen

Als u geboorteaangifte doet, neemt u het volgende mee:

  • een geldig legitimatiebewijs van degene die aangifte doet
  • geldig legitimatiebewijs van de moeder (als iemand anders dan de vader geboorteaangifte doet)
  • eventueel trouwboekje (dan schrijft de ambtenaar uw kind hierin bij)
  • eventueel (kopie van) de akte van erkenning ongeboren kind
  • ook kan een doktersverklaring worden gevraagd.

Termijn

U doet binnen drie dagen, na de dag van geboorte, aangifte van uw kind. Binnen deze drie dagen moeten tenminste twee werkdagen vallen.

Laatst gewijzigd: 06-12-2017