Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen (VOG)

Wanneer u solliciteert naar een functie, waarbij wordt gewerkt met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen (bijvoorbeeld kinderen), kan uw werkgever vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Voor sommige functies zoals onderwijzer en taxichauffeur is de verklaring zelfs bij wet verplicht gesteld.

Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) wordt afgegeven als er over de aanvrager in de afgelopen vier jaar geen informatie in de justitiële documentatie terecht is gekomen. Daarop zijn twee uitzonderingen. De aanvrager heeft in die vier jaar enige tijd in de gevangenis doorgebracht of er is in het verleden sprake geweest van een zedendelict.

Indien een aanvrager in de vier jaar voor de aanvraag wel in de justitiële documentatie voorkomt, vindt er vervolgonderzoek plaats.

Een VOG kan worden gevraagd voor werkrelaties of daarmee gelijkstaande contacten. Onder een werkrelatie wordt ook verstaan het verrichten van werkzaamheden voor een vereniging of vrijwilligersorganisatie. Dit kan zowel betaald als onbetaald zijn. Bij een zogenoemde VOG-aanvraag wordt onderzoek gedaan naar het strafrechtelijk verleden van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.

Of er sprake is van relevante antecedenten waardoor een VOG niet kan worden afgegeven, wordt bepaald door de relatie die er is tussen de strafbare feiten en de werkzaamheden of functie die de betrokkene gaat vervullen.

Benodigdheden

U hebt een Verklaring omtrent gedrag (VOG) bijvoorbeeld nodig als u gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs, of als u een wapenvergunning aanvraagt. Als uw werkgever of de organisatie eHerkenning heeft, kunt u een VOG met DigiD aanvragen. Dat is sneller en goedkoper.

VOG online aanvragen bij Dienst Justis

Wat u moet weten

  • Vraagt u voor uzelf een VOG aan? Gebruik het formulier dat u heeft gekregen van uw werkgever of ga naar de website van Dienst Justis.
  • Vraagt u voor een bedrijf of instelling een VOG aan? Gebruikt u het aanvraagformulier VOG Rechtspersonen van Dienst Justis •
  • Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) heette eerder een bewijs van goed gedrag

Antwoord van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Twee tot vier weken na de aanvraag krijgt u de VOG per post thuisgestuurd van Dienst Justis. Als het ministerie de aanvraag afwijst, krijgt u daarover een brief.

Uw werkgever heeft geen eHerkenning

In dat geval kunt u naar het gemeentehuis gaan om de VOG aan te vragen. U moet dan het volgende meenemen:

  • volledig ingevuld aanvraagformulier VOG
  • Uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • Een bankpas. U betaalt gelijk bij de aanvraag

Laatst gewijzigd: 26-09-2018