Bewijs Nederlanderschap

Het bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijk bewijs van de gemeente dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. U hebt het nodig wanneer u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen. Het bewijs van Nederlanderschap is een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (BRP) en is alleen verkrijgbaar bij de gemeente waar u nu staat ingeschreven.

Benodigdheden

 U kunt het bewijs van Nederlanderschap alleen aanvragen als u de Nederlandse nationaliteit heeft. En als u staat ingeschreven bij de gemeente.

Meenemen

Als u een bewijs van Nederlanderschap wilt aanvragen neemt u een geldig legitimatiebewijs mee.

Verordening

Laatst gewijzigd: 02-01-2018