Afschriften

Er zijn verschillende soorten afschriften die aangevraagd kunnen worden:

 • Afschrift Basisregistratie Personen (BRP)
  Doet u binnenkort examen, of wilt u zich inschrijven voor een school/opleiding of woning of andere doeleinden? Het kan nodig zijn dat u een afschrift uit de BRP moet overleggen.
 • Afschrift uit de burgerlijke stand
  Het kan zijn dat u voor een huwelijk of echtscheiding, of in verband met een nalatenschap, een afschrift uit de registers van de Burgerlijke Stand nodig heeft. Zo´n afschrift haalt u bij de gemeente waar het feit geregistreerd is (gemeente van huwelijk, echtscheiding, overlijden of geboorte).
 • Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita).
  Dit bewijs wordt gevraagd voor het uitkeren van pensioenen en levensverzekeringen.
 • Bewijs van Nederlanderschap
  Bedrijven en instanties kunnen u vragen dit bewijs te overleggen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een nooddocument (paspoort) bij de Koninklijke Marechaussee.
 • Geheimhoudingsverzoek persoonsgegevens
  Gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, omdat dit verplicht is. Heel soms kunnen ook andere instellingen vragen om verstrekking van uw gegevens uit de basisadministratie. In deze gevallen kunt u om geheimhouding vragen.
 • Legalisatie handtekening
  Handtekeninglegalisatie wordt vaak gevraagd op stukken die naar het buitenland moeten worden gezonden of op stukken waarop de ondertekenaar ergens zijn toestemming voor geeft. Bij een legalisatie verklaart de burgemeester dat de betreffende handtekening echt is.
 • Kopie waarmerken
  Als u moet bewijzen dat de kopie van het document er hetzelfde uitziet als het originele document.
 • Garantstelling of logiesverstrekking
  Verklaring dat u iemand uit een ander land hebt uitgenodigd. Soms nodig bij een visumaanvraag.

 

 

Datum gewijzigd: 11-08-2017