Wmo Adviesraad

Wat is de Wmo Adviesraad?  

De Wmo Adviesraad bestaat uit een aantal inwoners uit de gemeente. Zij hebben een brede interesse, zijn sociaal betrokken en hebben specifieke kennis op één of meer aandachtsgebieden binnen de Wmo. De Wmo Adviesraad heeft een onafhankelijke positie. Ze probeert ideeën en gevoelens van burgers en maatschappelijke organisaties op het gebied van de Wmo te vertalen in gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast bewaakt de Wmo Adviesraad de voortgang, kwaliteit en evaluatie van het Wmo-beleid binnen de gemeente.  

De Wmo Adviesraad vergadert tenminste zesmaal per jaar in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd op de gemeentepagina in het Noordwijkerhouts Weekblad en op de website van de gemeente. Belangstellenden zijn van harte welkom.  

Het e-mailadres van de Wmo Adviesraad is: wmoadviesraad-nwh@outlook.com.

Datum gewijzigd: 04-11-2016