Vrijwilligers

Wilt u graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding hebben of u inzetten voor iets dat u belangrijk vindt? Dan is vrijwilligerswerk iets voor u! De gemeente waardeert de vrijwillige inzet van burgers door het vrijwilligerswerk op verschillende manieren te ondersteunen.

 • Vrijwilligersvacaturebank
  Iedere vereniging, organisatie of instelling uit Noordwijkerhout of De Zilk kan een vacature voor een vrijwilligerstaak op de vacaturebank laten plaatsen.
 • Burgerhulpverleners
  Tevens zoeken we in de gemeente burgerhulpverleners om ons reanimatienetwerk te versterken. Dit netwerk biedt acute hulp in geval van een hartstilstand. Acute hulpverlening in de eerste 6 minuten is van cruciaal belang om de kans op overleven te vergroten. Het lukt een ambulance niet altijd om binnen dit aantal minuten bij een slachtoffer te zijn. Door mensen in de omgeving van het slachtoffer in te zetten voor de eerste acute hulpverlening, wordt de kans om een hartstilstand te overleven vergroot. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig die een erkende reanimatie- of AED-training hebben gevolgd of bereid zijn deze te volgen. Interesse? Zie de pagina Burgerhulpverlening.
 • Vrijwilligersservicepunt
  Inwoners uit de gemeente die bepaalde klusjes of activiteiten niet zelfstandig kunnen uitvoeren vanwege een beperking, kunnen een beroep doen op het vrijwilligersservicepunt.
 • Vrijwilligersverzekering
  De gemeente heeft een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten waardoor je gratis verzekerd bent tijdens het vrijwilligerswerk.
 • Gratis VOG voor vrijwilligers
  Werkt uw vrijwilligersorganisatie met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking? Dan kunnen uw vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 • Nieuwsbrief “Vrijwilligers maken het verschil”
  Drie à vier keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief “Vrijwilligers maken het verschil”.  Deze nieuwsbrief is er vooral voor en door vrijwilligers, om elkaar gemakkelijk te informeren. Dus heeft u iets leuks te melden dat met vrijwilligers of het werk van vrijwilligers te maken heeft? Bijvoorbeeld een leuk( niet commercieel) evenement wat heeft plaatsgevonden, een nieuwe activiteit, een training of workshop waar anderen aan kunnen deel nemen, of iets uit het nieuws wat u met anderen wilt delen? U kunt uw tekst (maximaal 7 regels, eventueel inclusief link naar een website/webpagina) aanleveren via wmo@noordwijkerhout.nl. Ook zal het Wmo Adviescentrum  vrijwilligers middels de nieuwsbrief informeren over ondersteuning, nieuwe regelingen en bijeenkomsten. Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen? Klik hier . Kunt u de nieuwsbrief niet digitaal ontvangen, dan kunt u deze ophalen bij het Wmo Adviescentrum.
 • Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) voor verenigingen
  Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG, van kracht. Dit heeft gevolgen voor alle organisaties en verenigingen die werken met persoonsgegevens. Op deze pagina bieden we ondersteuning door antwoorden op veel gestelde vragen van verenigingen te geven. Wij doen ons best deze antwoorden zo volledig en correct mogelijk te formuleren en verwijzen daarom in de beantwoording naar de bron.
 • Verkiezing vrijwilligers van het jaar 2017/2018
  Dit jaar worden de vrijwilligers van het jaar 2017/2018 bekend gemaakt tijdens het Festival 1 op zondag 25 november om 15.15 uur in de Schelft in Noordwijkerhout. Het platform voor verenigingen uit Noordwijkerhout en De Zilk organiseert dan een feestweekend voor verenigingen. Een mooie gelegenheid om tijdens dat feestweekend de vrijwilligers van het jaar bekend te maken. Wilt u een individuele kandidaat of een groep vrijwilligers voordragen voor deze verkiezing? In de maand oktober kunt u een kandidaat voordragen. De winnaars ontvangen naast een mooie sculptuur een cheque van € 350,- te besteden aan het vrijwilligerswerk binnen de eigen vereniging of organisatie.

Fondsen vinden
Bent u voor uw project op zoek naar geschikte fondsen in de regio Noordwijkerhout?
» Inventarisatie Fondsen regio Noordwijkerhout (pdf)

Zoekt u andere fondsen? Dan kunt u via het Wmo Adviescentrum het Fondsenboek lenen.

Datum gewijzigd: 11-10-2018