Volksgezondheid

Een goede gezondheid is voor iedereen belangrijk. Wat doen wij als gemeente hier aan om dit te stimuleren en te monitoren?

Wet publieke gezondheid

Vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg) hebben wij als overheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid op het gebied van de volksgezondheid en zijn we verplicht om maatregelen te nemen om de gezondheid van de bevolking, of specifieke groepen daaruit, te beschermen en te bevorderen. Daarmee zijn we ook verantwoordelijk voor het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten. Er wordt hiervoor nauw samengewerkt met de GGD Hollands Midden.

Oprichting AED burgerhulpverlening

Een hartstilstand kan iedereen treffen, ongeacht leeftijd of levensstijl. Bij een hartstilstand is reanimatie binnen 6 minuten cruciaal. Natuurlijk wordt de ambulance gebeld, maar deze kan niet altijd op tijd aanwezig zijn. Om de overlevingskansen te vergroten is een netwerk van burgerhulpverleners opgericht. Ook zijn alle openbare AED-apparaten in de gemeente in kaart gebracht.

Meer informatie over het netwerk en de werkwijze vindt u op de projectpagina AED burgerhulpverlening.

Preventie alcoholmisbruik

De schadelijke gevolgen van overmatig alcoholgebruik zijn talrijk. Overmatig alcoholgebruik verhoogt vooral het risico op kanker en hart- en vaatziekten, vergroot de kans op psychische stoornissen en leidt jaarlijks in Nederland tot circa 300 verkeersdoden.

Voor alle gemeenten van Zuid-Holland Noord is preventie alcoholmisbruik onder jongeren speerpunt van beleid, omdat alcohol schadelijk is voor de hersenontwikkeling van jongeren. Hersenen zijn pas rond het 24ste jaar volgroeid en alcoholgebruik vanaf jonge leeftijd geeft een grotere kans op verslavingsproblemen later. Met ingang van 1 januari 2014 is alcohol gebruik en bezit onder de 18 jaar verboden.

Bewegen stimuleren

Bewegen is belangrijk; het houdt je langer fit en zelfredzaam. Soms is het lastig om de eerste stap naar een sport- of beweegactiviteit te zetten. Vooral voor mensen die lang niet aan sport hebben gedaan of voor mensen met gezondheidsklachten. Om het kiezen van een beweegactiviteit die bij u past makkelijker te maken, heeft de gemeente het boekje "Samen Fit" uitgebracht met een overzicht van beweegactiviteiten waar iedereen, ongeacht leeftijd en conditie, aan mee kan doen. Om de drempel voor alle doelgroepen in de gemeente te verlagen, is de gemeente aangesloten bij het Jeugdsportfonds en wordt gebruik gemaakt van zogeheten buurtsportcoaches. Zie de sportpagina voor meer informatie
ยป Naar de Sport pagina

Datum gewijzigd: 27-09-2018