Volksgezondheid

Een goede gezondheid is voor iedereen belangrijk. Wat doen wij als gemeente hier aan om dit te stimuleren en te monitoren?

Wet publieke gezondheid

Vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg) hebben wij als overheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid op het gebied van de volksgezondheid en zijn we verplicht om maatregelen te nemen om de gezondheid van de bevolking, of specifieke groepen daaruit, te beschermen en te bevorderen. Daarmee zijn we ook verantwoordelijk voor het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van zieken. Er wordt hiervoor nauw samengewerkt met de GGD Hollands Midden (onderdeel van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden) GGD Hollands Midden GGD Hollands Midden.

AED burgerhulpverlening

Een hartstilstand kan iedereen op elk tijdstip en op elke plek overkomen. Bij een hartstilstand telt elke minuut, waarbij de eerste 6 minuten van levensbelang zijn. Natuurlijk wordt de ambulance gebeld, maar die kan vaak niet binnen de cruciale eerste 6 minuten arriveren. Met HartveiligWonen worden vrijwilligers uit de directe omgeving opgeroepen om direct naar het slachtoffer te gaan en de eerste hulp te verlenen totdat de ambulance arriveert.

De gemeente Noordwijkerhout verbetert de acute hulpverlening in haar omgeving door HartveiligWonen op te bouwen. HartveiligWonen bestaat uit een netwerk van vrijwilligers die kunnen reanimeren/defibrilleren of bereid zijn dit te leren. Ook AED’s (Automatische Externe Defibrillators) van particulieren, verenigingen of organisaties, zijn belangrijk binnen HartveiligWonen. De gemeente is nog op zoek naar mensen die deze vorm van burgerhulpverlening helpen opbouwen: vrijwilligers die opgeroepen willen worden om de juiste hulp te bieden én AED’s die in nood gebruikt mogen worden. Interesse? Mail: maatschappelijkeontwikkeling@noordwijkerhout.nl

Meer informatie over het initiatief en de werkwijze vindt u op www.hartveiligwonen.nl

Preventie alcoholmisbruik

De schadelijke gevolgen van overmatig alcoholgebruik zijn talrijk. Overmatig alcoholgebruik verhoogt vooral het risico op kanker en hart- en vaatziekten, vergroot de kans op psychische stoornissen en leidt jaarlijks in Nederland tot circa 300 verkeersdoden.

Voor alle gemeenten van Zuid-Holland Noord is preventie alcoholmisbruik onder jongeren speerpunt van beleid, omdat alcohol schadelijk is voor de hersenontwikkeling van jongeren. Hersenen zijn pas rond het 24ste jaar volgroeid en alcoholgebruik vanaf jonge leeftijd geeft een grotere kans op verslavingsproblemen later. Met ingang van 1 januari 2014 is alcohol gebruik en bezit onder de 18 jaar verboden.

Bewegen stimuleren

Bewegen is belangrijk; het houdt je langer fit en zelfredzaam. Soms is het lastig om de eerste stap naar een sport- of beweegactiviteit te zetten. Vooral voor mensen die lang niet aan sport hebben gedaan of voor mensen met gezondheidsklachten. Om het kiezen van een beweegactiviteit die bij u past makkelijker te maken, heeft de gemeente het boekje "Samen Fit" uitgebracht met een overzicht van beweegactiviteiten waar iedereen, ongeacht leeftijd en conditie, aan mee kan doen. Om de drempel voor alle doelgroepen in de gemeente te verlagen, is de gemeente aangesloten bij het Jeugdsportfonds en wordt gebruik gemaakt van zogeheten buurtsportcoaches. Zie de sportpagina voor meer informatie
» Naar de Sport pagina

Datum gewijzigd: 10-01-2018