Jeugd- en gezinshulp

Zoekt u hulp en ondersteuning voor uw kind, het gezin of misschien voor u als ouder(s)? Daarvoor gaat u naar het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG).  Sinds 1 januari 2015 kunt u bij het CJG ook terecht voor specialistische jeugdhulp, tel 088 254 23 84.

Deze hulp wordt geboden door het Jeugd- en Gezinsteam (JGT). In dit team werken deskundigen uit verschillende organisaties samen om u snel en persoonlijk te ondersteunen bij vragen over of problemen met opvoeden en opgroeien of huiselijk geweld. Ook jongeren zelf kunnen bij dit team terecht. Aanmelden voor het JGT kan via de website www.jeugdengezinsteams.nl

Persoonsgebonden budget

Heeft u een Persoonsgebonden budget (PGB) voor uw kind? En heeft u vragen? Gaat u dan naar het Jeugd- en Gezinsteam in het CJG. Bekijk ook eens de veel gestelde vragen en antwoorden over het PGB  op de website van het CJG: www.cjgnoordwijkerhout.nl/

Jeugdsubsidies

De gemeente subsidieert activiteiten en initiatieven op het gebied van jeugdbeleid, zoals jeugdsport, jongerenwerk en jeugdhulpverlening. De procedure van de aanvraag en de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen, zijn vastgelegd in de algemene subsidieverordening en de subsidieregeling.
» Lees meer over jeugdsubsidies

Per 1 januari 2016 "Nadere Regels Jeugdhulp Noordwijkerhout 2016"

Deze regels zijn naar aanleiding van ervaringen van hulpverleners, cliënten en andere betrokkenen aangepast met als uitgangspunt de nadere regels jeugdhulp 2015. De Nadere Regels gaan vooral over de voorwaarden en de hoogte van het persoonsgebonden budget voor jeugdhulp.
» Lees de 'Nadere Regels Jeugdhulp Noordwijkerhout 2016'

Datum gewijzigd: 01-11-2017