Mantelzorg

Bent u mantelzorger geworden? Of verandert er iets in uw zorgtaken? Dan komt u ineens voor veel vragen te staan. Gelukkig hoeft u het niet allemaal alleen te doen. De consulenten van het Wmo Adviescentrum helpen u graag op weg met informatie en advies. Zij zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden die er voor u zijn en kunnen u helpen de weg te vinden naar ondersteuning, hulpmiddelen of (respijt)zorg. U kunt zich bij de gemeente laten registreren als mantelzorger via het aanmeldformulier mantelzorger of maak een afspraak met één van de Wmo-consulenten van het Wmo adviescentrum

U bent mantelzorger als u:

  • Zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.
  • Een persoonlijke band heeft met degene voor wie u zorgt.
  • Deze zorg langdurig verleent.
  • Deze zorg de gebruikelijke zorg overstijgt die men (in een huishouding) redelijkerwijs aan elkaar geeft.
  • Deze zorg onbetaald verleent.

Zorgpauze voor mantelzorgers

Zorgen voor een ander geeft vaak veel voldoening. Maar soms kan het net even te veel worden. Dan kan een adempauze fijn zijn om op krachten te komen. Even de zorg loslaten in plaats van alsmaar doorgaan. Met de Zorgpauze krijgt de mantelzorger net dat belangrijke steuntje in de rug.

Folder

Met de Zorgpauze biedt de gemeente Noordwijkerhout mantelzorgers verschillende mogelijkheden om de zorg even aan een ander over te dragen. U vindt de producten in de folder Een Zorgpauze dat gun je elkaar!  Voor de Zorgpauze wordt samengewerkt met professionele zorgaanbieders.

Ondersteuning die het beste past

Om de Zorgpauze in te zetten, is geen indicatie nodig. Omdat iedere zorgsituatie weer anders is, bespreekt de mantelzorger samen met de mantelzorgconsulent welke vorm van ondersteuning het beste past. Afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek, kent de mantelzorgconsulent de mantelzorger een zorgpauze tegoed toe. Dit tegoed kan de mantelzorger inzetten bij een van de deelnemende zorgaanbieders. Voor de Zorgpauze geldt geen eigen bijdrage. Bent u mantelzorger en wilt u gebruik maken van de Zorgpauze? Maak dan een afspraak met de mantelzorgconsulent van het Wmo Adviescentrum.

» Meer informatie over de gemeentelijke regeling

Mantelzorgcompliment

Mantelzorgers verdienen een compliment! De gemeente Noordwijkerhout laat deze waardering blijken in de vorm van een VVV-cadeaukaart ter waarde van €100,-.  Zorgvragers uit Noordwijkerhout die thuis of zelfstandig wonen (niet opgenomen in een instelling), kunnen samen met hun mantelzorger voor één mantelzorger het mantelzorgcompliment aanvragen. De overige voorwaarden staan vermeld op de achterzijde van het aanvraagformulier. 

» Aanvraagformulier mantelzorgcompliment (pdf)

Mantelzorgcontact

Het mantelzorgcontact is een gesprek tussen u als mantelzorger en de Wmo-consulent van de gemeente. Tijdens het mantelzorgcontact is er aandacht voor uw persoonlijke verhaal. U krijgt informatie en advies over de mogelijkheden voor ondersteuning in uw situatie. Als u dat wilt, kan degene voor wie u zorgt bij het gesprek aanwezig zijn. Het maken van een afspraak voor een mantelzorgcontact kan via de Wmo-consulenten van het Wmo Adviescentrum.

Vervangende zorg of respijtzorg

Vervangende zorg of respijtzorg houdt in dat u de zorg tijdelijk overdraagt aan een ander. Deze zorg kent vele vormen bijvoorbeeld opvang buitenshuis, opvang thuis door een beroepskracht of vrijwilligers, incidenteel of structureel, of een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager waarbij de zorg wordt overgenomen door een zorgprofessional. Respijtzorg is soms gratis bij de inzet van vrijwilligers. Als er wel kosten aan verbonden zijn, wordt respijtzorg mogelijk (gedeeltelijk) vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet of door de zorgverzekeraar. Heeft u vragen over respijtzorg? Bezoek dan het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout. De Wmo-consulenten kunnen u meer over dit onderwerp vertellen.

Werk en mantelzorg

Gemeente Noordwijkerhout is een project gestart om werkgevers en werknemers te ondersteunen in de combinatuie werk en mantelzorg. In samenwerking met stichting Werk & Mantelzorg biedt de gemeente werkgevers kosteloos voorlichting, advies en begeleiding aan. Het doel van dit project is om de bespreekbaarheid op de werkvloer en daarbuiten te verhogen, om zo bij te dragen aan daling van ziekteverzuim & overbelasting van medewerkers die daarnaast ook mantelzorger zijn.

Eén op de vijf werknemers combineert namelijk werk met mantelzorg, waarvan 45% de combinatiedruk als zwaar ervaart. Dit kan leiden tot ziekteverzuim en uitval. Werkgevers die mantelzorgvriendelijk beleid voeren, hebben inmiddels 1% minder ziekteverzuim en realiseren 25% kostenbesparing. Informatie, communicatie, begrip en samen zoeken naar oplossingen zijn de kernwoorden van mantelzorgvriendelijk beleid. Meer weten over dit project en wat het u kan opleveren? Stuur een mail naar Margreet Woessner via m.woessner@werkenmantelzorg.nl of 06 451 084 49. Of stuur een mail naar Klaartje Passchier via wmo@noordwijkerhout.nl

Verzekering mantelzorgers

De gemeente heeft een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Mantelzorgers zijn geen vrijwilligers in de zin van de polis. Maar ze vervullen wel een bijzondere maatschappelijke positie in onze samenleving. Mantelzorgers zijn daarom meeverzekerd bij hun mantelzorgtaken.

» Vrijwilligersverzekering (voor aansprakelijkheid en ongevallen).

Dag van de mantelzorg

De landelijke Dag van de mantelzorg is op 10 november. Op of rond deze dag wordt in het hele land aandacht besteed aan mantelzorg. Het doel van deze dag is om zoveel mogelijk mantelzorgers in Nederland te bereiken en in het zonnetje te zetten. Mantelzorgers die bij de gemeente geregistreerd zijn, ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze dag in Noordwijkerhout.

Datum gewijzigd: 04-07-2018