Hondenbelasting

Als u (sinds kort) een hond heeft, bent u verplicht aangifte te doen. Dit kan direct online geregeld worden (via knop "Online regelen" hiernaast).

U dient aangifte te doen voor de hondenbelasting indien; 

  • u in de loop van het belastingjaar (=kalenderjaar) houder wordt van een of meer honden; of
  • u geen houder meer bent van een hond; of
  • er een wijziging heeft plaatsgevonden in het aantal honden waarvan u de houder bent.

De aangifte dient te worden gedaan binnen veertien dagen na het ontstaan van een van de bovenvermelde situaties. 

Wie krijgt de aanslag hondenbelasting?

Degene die de hond verzorgt, moet de hondenbelasting betalen. 

Wijziging doorgeven?

Staat de aanslag echter op uw naam, maar woont de hond ergens anders, dan kunt u uw hond online afmelden (knop "Online regelen" rechtsboven).

Als uw hond overleden is, dient u de hond af te melden (knop "Online regelen" rechtsboven). Voeg daarbij een bewijsstuk van de dierenarts. U betaalt de hondenbelasting over het aantal maanden dat u de hond nog had.

U kunt uw wijzigingen ook schriftelijk doorgeven aan onze eenheid belastingen.

Vorige hond afgemeld, maar nu een nieuwe hond?

De vermindering die u heeft gehad na het afmelden van uw vorige hond komt niet op dezelfde aanslag te staan als de aanslag voor uw nieuwe hond. Nadat u uw nieuwe hond heeft aangemeld, ontvangt u hiervoor een nieuwe aanslag.

Verhuizing naar andere gemeente

Een verhuizing naar een andere gemeente heeft gevolgen voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting (let op: dit betekent niet dat als u een hond heeft deze automatisch wordt aangemeld in de nieuwe gemeente).

Zodra u de verhuizing bij eenheid Burgerzaken van uw nieuwe woongemeente heeft doorgegeven, krijgt de gemeente hiervan automatisch bericht. Deze wijziging is aanleiding om de hoogte van het aanslagbedrag voor deze heffingen opnieuw te berekenen.

Indien u een automatische incasso heeft aangevraagd, dan worden de termijnbedragen lager. Heeft u het bedrag reeds overgemaakt, dan wordt het teveel betaalde teruggestort op uw bankrekening. 

Bezwaar maken?

De gemeenteraad stelt jaarlijks de belastingtarieven vast voor het volgende jaar. Tegen het besluit waarmee een tarief wordt vastgesteld bestaat geen bezwaar- of beroepsmogelijkheid. Wel kan tijdens de behandeling van de begroting een mening gegeven worden over de financiën en tarieven.  

Vrijstelling van hondenbelasting

De belasting wordt niet geheven voor honden:

  • die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als zodanig door een blind persoon worden gehouden;
  • die zijn opgeleid tot en dienen als gehandicaptenhond en in hoofdzaak als zodanig door een gehandicapt persoon worden gehouden;
  • die verblijven in een hondenasiel;
  • die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren;
  • die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond worden gehouden.

U komt alleen in aanmerking voor deze vrijstelling als u een bewijsstuk overlegt waaruit blijkt dat de hond tot een van deze categorieën behoort.  

Direct regelen

Wilt u direct een hond aanmelden of afmelden? Klik dan hier als u wilt inloggen met DigiD-code, zodat uw gegevens automatisch worden ingevuld, of klik hier als u geen DigiD-code heeft of wil gebruiken.

Verordening

Laatst gewijzigd: 02-01-2018