Gemeentelijke belastingen

In week 8 heeft u het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2018 ontvangen. In de meegezonden bijsluiter staat onder het kopje afvalstoffenheffing een storende fout. Er staat dat de tarieven met ongeveer 1,9% zijn gedaald. Dit is echter een stukje tekst van 2017. Er had moeten staan: de tarieven zijn gestegen met ongeveer 3,7%. De stijging met dit percentage is overigens ook al gemeld bij de bekendmakingen in het Noordwijkerhouts Weekblad van 27 december 2017. De vermelde tarieven in de bijsluiter zijn wel juist.

Bij sommige inwoners roept het ontvangen van de gemeentelijke belastingen op de deurmat veel vragen op. De meeste onderwerpen zijn reeds besproken in de bijsluiter bij uw aanslagbiljet. Leest u deze goed door. Hieronder nog een paar onderwerpen ter verheldering.

Waarom toch een aanslag, terwijl u geen eigenaar of gebruiker meer bent?

  • Eigenaar: Heeft u de onroerende zaak na 1 januari van het belastingjaar verkocht? Dan klopt de aanslag OZB wel. De aanslag OZB betaalt u altijd voor een heel jaar als u op 1 januari eigenaar bent. Normaal gesproken verrekent de notaris een deel van de aanslag OZB met de nieuwe eigenaar. De gemeente is hier geen partij in.  
  • Gebruiker: Bent u na 1 januari verhuisd buiten de gemeente? U krijgt ontheffing van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor dat deel van het jaar dat u niet meer op dat adres woont. Dit wordt automatisch verrekend dan wel verminderd, u hoeft dit niet bij ons aan te geven. Voorwaarde is wel dat u zich inschrijft op uw nieuwe woonadres. Heeft er geen verrekening of vermindering plaatsgevonden, dan kunt u contact met ons opnemen.  

Ons betalingssysteem verdeelt voor de automatische incasso het openstaande bedrag in gelijke delen over het aantal betaaltermijnen dat nog over is. Wordt het openstaande bedrag lager, dan wordt het maandbedrag lager. De acht betalingstermijnen worden dus altijd helemaal volgemaakt, tenzij u tussentijds het totale restbedrag met een eigen overschrijving overmaakt.  

Aanslag van een vorige bewoner gekregen?

Stuurt u alstublieft de envelop met inhoud retour afzender met daarop de vermelding “verhuisd” of “onbekend op dit adres”. Weet u het nieuwe adres van die persoon, wilt u dit dan ook op de envelop vermelden?  

Aanslag op naam van een overleden persoon

Eigenaarsaanslag: De overledene staat nog bij het kadaster geregistreerd als eigenaar. Zolang dat het geval is, komt de aanslag nog automatisch op zijn of haar naam met de toevoeging 'de erven van'. De aanslag klopt en moet door de erfgenamen betaald worden. Wilt u dit niet, dan moet u dit bij de notaris laten veranderen.

Aanslag op één naam?

Bent u samen eigenaar/gebruiker, dan staat de aanslag op één naam. Zijn er meerdere eigenaren en/of gebruikers, dan wijst de gemeente één van hen aan als belastingplichtige.  

Wijziging in gezinssamenstelling of huishouden

Na een verhuizing of door een overlijden kan het zijn dat u alleen gaat wonen. De aanslag OZB verandert echter niet. Deze is afhankelijk van de WOZ-waarde, maar onafhankelijk van het aantal personen. De rioolheffing wijzigt ook niet. De afvalstoffenheffing mogelijk wel, aangezien deze belasting differentieert in één- of meerpersoonshuishouden. De aanslag wordt vervolgens verrekend.

Aanslagbiljet Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Onlangs heeft u ook een aanslagbiljet ontvangen van de BSGR. Dit betreft een aanslagbiljet voor de waterschapsbelastingen. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verzorgt naast de waterschapsbelastingen tevens de gemeentelijke belastingen voor Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude.

De BSGR verzorgt dus niet de gemeentelijke belastingen van de gemeente Noordwijkerhout. Heeft u vragen over de aanslag van de BSGR, dan moet u contact opnemen met de BSGR. De contactgegevens kunt u vinden op www.bsgr.nl.

Tarieven 2018

OZB tarief  
Woningen:
- eigenaar 0,0856 % vd WOZ-waarde
Niet-woningen:
- eigenaar 0,1747 % vd WOZ-waarde
- gebruiker 0,1402 % vd WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing per jaar   
- eenpersoons € 202.20
- meerpersoons € 305,40
- extra container € 204.24

Rioolheffing per jaar huishoudens   
0 - 70 m3 € 230,76
71 - 160 m3 € 265,80
161 m3 en meer € 300,48

Meer over tarieven voor de rioolheffing
(voor bedrijven gelden meerdere tarieven)

Hondenbelasting
- eerste hond € 109,92
- tweede hond € 163,32
- elke volgende hond € 53,40 meer dan de vorige hond
- kennelhouders € 465.48

Toeristenbelasting   
€ 1,71 per persoon per overnachting     

Forensenbelasting   
€ 350,00 Stacaravans  
€ 467,00 WOZ-waarde 0 < € 90.000  
€ 596.00 WOZ-waarde € 90.000 < € 140.000  
€ 739,00 WOZ-waarde € 140.000 < € 200.000  
€ 888,00 WOZ-waarde € > € 200.000

Laatst gewijzigd: 27-02-2018