Uw belasting betalen

Belasting betalen kan op verschillende wijzen afhankelijk van welke soort belasting het betreft. De volgende belastingen, die kunnen voorkomen op het gecombineerde aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen, kunnen via internetbankieren, via automatische incasso of (indien van toepassing) via acceptgiro(’s) voldaan worden:

De volgende heffingen kunt u alleen betalen via internetbankieren of eigen bankoverschrijving:

Automatische incasso

Indien u in termijnen wenst te betalen dient u de gemeente te machtigen om de belasting automatisch van uw rekening af te schrijven. De betaling wordt dan in acht termijnen van uw rekening afgeschreven. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

Let op: Indien de dagtekening op het biljet na 30 april ligt wordt het aantal betalingstermijnen, het aantal maanden dat er tot het einde van het kalenderjaar resteert. Stel dat de dagtekening op uw biljet 31 augustus is, dan wordt de aanslag in vier gelijke termijnen (september, oktober, november en december) van uw rekening afgeschreven. Er geldt wel een minimum van drie gelijke termijnen. Stel dat de dagtekening op het biljet 30 november is, dan wordt de aanslag in drie gelijke termijnen (december, januari en februari) van uw rekening afgeschreven.

» Meer info over automatische incasso en het aanvragen/intrekken hiervan

Let op: voor bedrijven is automatische incasso niet mogelijk. Kies uit de opties hieronder.

Per bank of internet

U kunt het bedrag altijd betalen per bank of via internetbankieren. Het IBAN nummer waar u uw belastingaanslag op kunt overmaken is NL94 BNGH 0285026275, ten name van de gemeente Noordwijkerhout. Om uw betaling goed te kunnen verwerken is het van belang dat u uw aanslagnummer bij uw betaling vermeldt.

Acceptgiro('s)

U kunt het verschuldigde bedrag betalen door gebruik te maken van de acceptgiro('s) die (indien van toepassing) bij het aanslagbiljet zijn gevoegd. U heeft dan de gelegenheid om het totale aanslagbedrag te voldoen tot uiterlijk de laatste vervaldatum die op het aanslagbiljet vermeld staat.

Betaal op tijd!

Let er wel op dat u de belasting op tijd betaalt. Anders krijgt u een aanmaning thuisgestuurd. De kosten van een aanmaning zijn minimaal € 7,00. Wij adviseren u daarom op tijd te betalen.

Laatst gewijzigd: 20-02-2018