Belasting

Gemeentelijke belastingen

Gemeentelijke belastingen

Hoogte belasting en veel gestelde vragen

Uw belasting betalen

Uw belasting betalen

Betaalmogelijkheden per belastingsoort

WOZ beschikking

WOZ beschikking

Taxatieverslagen en WOZ waardes (Digid)

Bezwaar WOZ beschikking

Bezwaar WOZ beschikking

Bezwaar tegen WOZ-waarde en belastingaanslag

Kwijtschelding aanvragen

Kwijtschelding aanvragen

Kwijtschelding van belasting aanvragen

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

Belasting op uw huis, grond of bedrijf

Hondenbelasting

Hondenbelasting

Hond aan- of afmelden

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

Belasting voor het ophalen van huishoudelijk afval

Rioolheffing

Rioolheffing

Belasting voor afvoer water en onderhoud riolering

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting

Wanneer moet u dit betalen?