Wmo Adviesraad

Locatie: Gemeentehuis
11 december 2017 19:30 t/m 11 december 2017 21:30

Op maandag 11 december vergadert de Wmo Adviesraad in het gemeentehuis van Noordwijkerhout. De vergadering start om 19.30 uur. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

 • Opening
 • Mededelingen/korte bespreking

  • Verslag bijeenkomst Wmo Adviesraden Hillegom, Teylingen en Noordwijkerhout 7 november

 • Bijeenkomst Transformatieagenda 8 november

  • Evaluatie Deskundigheidsbevordering 14 november mogelijke thema’s voor deskundigheidsbevordering 2018
  • Bijeenkomst Toekomst nieuwe gemeente Noordwijk 27 november
  • Themacafé Jeugdhulp 29 nov. j.l.

 • Verslag Bijeenkomst Wmo Adviesraad 2 oktober.
 • Fusie Wmo Adviesraden Noordwijk en Noordwijkerhout, met inbegrip van rolverbreding naar advisering gemeenteraad en Sociaal Domein breed (i.a.v. wethouder B. Gotink)
 • Advies Leerlingenvervoer
 • Lokale vervoersvoorziening
 • Enquête maatschappelijk middenveld

  • eerste reacties/resultaten

 • Rondvraag

  • Vooruitblik 22 januari, themabijeenkomst Wmo Adviesraad met Lokaal Loket en Taal Lokaal
  • Geldelijke tegemoetkoming Wmo Adviesraad over 2017
  • Vergaderthema’s en -data 2018

 • Sluiting
Geplaatst: 05-12-2017