Vergadering Wmo Adviesraad

Locatie: Gemeentehuis
16 april 2018 19:30 t/m 16 april 2018 22:00

Op maandag 16 april vergadert de Wmo Adviesraad in het gemeentehuis van Noordwijkerhout. De vergadering begint om 19.30 uur. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

 1. Opening
 2. Kennismaking Marieke de Waard, beleidsmedewerker Jeugd
 3. Rekenkameronderzoek HLN Mantelzorgbeleid
 4. Evaluatie Hulp bij Huishouden 2018 ISD Bollenstreek
 5. Terugkoppeling bezoek Commissaris van de Koning aan Noordwijkerhout op 22 maart
 6. Rolverbreding Wmo Adviesraad (gesprek met griffie)
 7. Mantelzorgcompliment 2018
 8. Sportraad en buurtsportcoach Noordwijkerhout
 9. Toezicht Wmo RDOG
 10. Terugblik bijeenkomst 22 januari met Wmo Adviescentrum, Taal Lokaal en ISK (verslag e.v.)
 11. Vooruitblik op bijeenkomst met Adviesraad Sociaal Domein Noordwijk
 12. EnquĂȘte maatschappelijk middenveld (verslag en afronding)
 13. Wmo-overleg Bollen 5 12 februari
 14. Verslag Wmo Adviesraad 22 februari
 15. Mededelingen
  • Gesprek over leerlingenvervoer
  • Advies Zorgpauze
  • Deskundigheidsbevordering Wmo-raden Bollen 5
 16. Rondvraag
 17. Sluiting
Geplaatst: 10-04-2018