Afval ophalen

Wilt u weten wanneer uw afval opgehaald wordt, maak dan gebruik van de persoonlijke, digitale afvalkalender van de Meerlanden.

Na het invullen van uw postcode, ziet u de inzameldata zoals deze voor u van toepassing zijn. U ziet direct wat de eerstvolgende inzameldag is, maar u kunt ook in de kalender vooruit kijken of het jaaroverzicht raadplegen in de Afvalkalender 2018 (pdf)

Afvalinzameling tijdens de feestdagen

Op Koningsdag (vrijdag 27 april), Hemelvaartsdag (donderdag 10 mei) en Tweede Pinksterdag is de milieustraat gesloten. Ook zamelt Meerlanden dan geen afval in. Vervangende inzameldagen worden vermeld op de digitale afvalkalender http://afvalkalender.meerlanden.nl en de Meerlandenapp.

Hoe vaak wordt het afval opgehaald?

De grijze en bruine rolcontainer worden één keer per twee weken geleegd. De ene week de grijze, de andere week de bruine.

Kliko niet geleegd?

Neem contact op  met de afdeling Publieksinformatie van De Meerlanden, telefoon 0297 381 717. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Afvalrolcontainer aanvragen of vervangen

U kunt rolcontainers krijgen die worden gebruikt voor het ophalen van huisvuil. Dit kan nodig zijn, indien uw huidige rolcontainer is beschadigd of is verdwenen.
» Afvalrolcontainer aanvragen of vervangen

Betreft: afvalbak, afval, rolcontainer, afvalrolcontainer, afvalkalender, grijze container, bruine container, kliko, afvalinzameling, vuilnisbak

Laatst gewijzigd: 29-05-2018