Stempas

Wanneer ontvang ik de stempas?

U ontvangt de stempas uiterlijk 7 maart 2018. Hebt u de stempas dan nog niet ontvangen, neem dan contact op met de Eenheid Burgerzaken.

U ontvangt een stempas als u:

  • op 5 februari 2018 in de BRP van de gemeente Noordwijkerhout staat ingeschreven, en
  • u op 21 maart 2018 Nederlander en 18 jaar of ouder bent, en niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Bent u op of na 5 februari naar de gemeente Noordwijkerhout verhuisd, dan moet je een stempas/kiezerspas voor het referendum aanvragen bij de gemeente waar je op 5 februari nog stond ingeschreven.

Stempas kwijt, beschadigd of niet ontvangen

Zonder stempas kunt u niet stemmen. Als u geen stempas heeft ontvangen, u bent uw stempas verloren of deze is beschadigd, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente. Informeert u eerst bij de gemeente Noordwijkerhout voordat u een nieuwe stempas aanvraagt. De gemeente kan voor u controleren of uw stempas al is verzonden of dat u wellicht in een andere gemeente geregistreerd bent als kiezer. U kunt op twee manieren een vervangende stempas aanvragen:

  • mondeling: tot en met uiterlijk 20 maart tot 12.00 uur kunt u persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis een vervangende stempas aanvragen. U dient een geldig legitimatiebewijs te tonen.
  • schriftelijk: uw schriftelijk verzoek voor een vervangende stempas moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 zijn ontvangen door de gemeente. Stuur uw ondertekende verzoek samen met een scan van uw geldige legitimatiebewijs naar burgerzaken@noordwijkerhout.nl of per post naar de gemeente.

Let op: Houdt u rekening met de verzendtijd van uw vervangende stempas. Indien u kort voor de verkiezingsdag een vervangende stempas wilt aanvragen, dan adviseren wij u persoonlijk aan de balie op het gemeentehuis langs te komen.

ยป Aanvraag vervangende stempas

Het is vandaag 21 maart 2018 en ik heb geen stempas

Helaas, u kunt vandaag niet stemmen. Ook wanneer u zich meldt bij het stembureau en uw identiteitsbewijs laat zien, kan er geen nieuwe stempas worden afgegeven. Reden hiervoor is dat het bezit van uw stempas bewijs is dat u uw stem nog niet in een ander stembureau heeft uitgebracht. Zonder dit bewijs mag u niet stemmen.

Het is vandaag 21 maart 2018. Ik sta in het stemlokaal en ben mijn stempas vergeten.

Wat moet ik doen? U haalt uw stempas op. Zonder stempas kunt u niet stemmen. Reden hiervoor is dat uw stempas het bewijs is dat u uw stem nog niet in een ander stembureau heeft uitgebracht.

Datum gewijzigd: 28-02-2018