Raadgevend referendum 21 maart 2018

Op woensdag 21 maart 2018 wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv2017). Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

De referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat, kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl

Geen gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018, wel het raadgevend referendum

Op woensdag 21 maart aanstaande vinden in de meeste gemeenten in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats, maar niet in de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. Dit in verband met de herindeling per 1 januari 2019. Hiervoor vinden in de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout de gemeenteraadsverkiezingen plaats op 21 november 2018. Dan kunt u stemmen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Noordwijk.

Wel raadgevend referendum 21 maart 2018

Woensdag 21 maart 2018 kunt u wel uw stem uitbrengen voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv2017) Hiervoor krijgt u, als u stemgerechtigd bent, begin maart een stempas toegestuurd, waarmee u in één van de stembureaus in de gemeente kunt stemmen. Dus: 21 maart 2018 zijn er geen gemeenteraadsverkiezingen in gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout, wel het raadgevend referendum.

Datum gewijzigd: 27-02-2018