Volmacht geven

Iemand machtigen

Bent u tijdens het referendum niet in de gelegenheid om uw stem uit te brengen, omdat u bijvoorbeeld op vakantie bent? Dan kunt u iemand anders een volmacht geven. U kunt op twee manieren iemand een volmacht verlenen: via een onderhandse of een schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

Een onderhandse volmacht kunt u verlenen aan een andere inwoner van de gemeente Noordwijkerhout. Het is ook mogelijk dat u een onderhandse volmacht verleent aan een inwoner uit een andere gemeente. Deze persoon moet dan in het bezit zijn van een kiezerspas om zijn en uw stem in de gemeente Noordwijkerhout uit te brengen.

Werkwijze

U en de persoon die u machtigt vullen de achterkant van uw stempas in en ondertekenen deze. Uw stempas wordt hierdoor omgezet in een onderhandse volmacht. U geeft een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan de gemachtigde (dit mag ook een duidelijke foto van het volledige legitimatiebewijs op bijvoorbeeld een smartphone zijn). Bent u op de dag van de stemming toch in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u uw onderhandse volmacht intrekken. In dat geval dient u uw stempas terug te vragen bij de gemachtigde. Een onderhandse volmacht kan tot en met de dag van de stemming worden gegeven. Hierbij is geen handeling van de gemeente nodig, dit kunt u samen met de gemachtigde regelen.

Let op: U mag geen onderhandse volmacht in het stemlokaal verlenen.

Schriftelijke volmacht

U hoeft niet te wachten op uw stempas om een schriftelijke volmacht aan te vragen.

Werkwijze

U vult het formulier ‘aanvraag schriftelijke volmacht L8’ volledig in en stuurt dit per e-mail aan burgerzaken@noordwijkerhout.nl of per post naar de gemeente. Het formulier voor de aanvraag van een schriftelijke volmacht moet uiterlijk vrijdag 20 maart 2018 bij de gemeente binnen zijn.

Nadat de gemeente uw schriftelijke volmacht heeft ontvangen en heeft goedgekeurd ontvangt de gemachtigde een volmachtsbewijs waarmee hij uw stem kan uitbrengen. Een eenmaal gegeven schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken (uw stempas is door het geven van de volmacht ongeldig verklaard). Bij een schriftelijke volmacht is het niet nodig om een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. Beschikt u niet over een legitimatiebewijs, dan kunt u via een schriftelijke volmacht alsnog uw stem (laten) uitbrengen.

Gemachtigde

De persoon die u machtigt, moet geregistreerd zijn als kiezer (een stempas hebben ontvangen). Hij mag maximaal twee volmachten hebben aangenomen, en moet de volmachtstem gelijktijdig met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde hoeft geen kopie van uw legitimatiebewijs mee te nemen. Bent u niet in de gelegenheid om zelf u stem uit te brengen? Dan kunt u iemand machtigen.

Benodigdheden

  • Kopie van uw legitimatie
    Als u een onderhandse volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van een identiteitsbewijs aan de gevolmachtigde meegeven. De gemachtigde moet dat bij uw volmachtstem kunnen overleggen op het stembureau.
  • Ingevulde achterzijde van de stempas
    Voor het geven van een volmacht vult u op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in, waarna zowel de gevolmachtigde als de volmachtgever de stempas ondertekenen. Vervolgens kan de gemachtigde met uw stempas uw stem uitbrengen. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf.

Laatst gewijzigd: 27-02-2018