Kiezerspas

Met een kiezerspas kunt u in elke gemeente in Nederland stemmen

Kiezerspas aanvragen

U kunt een kiezerspas aanvragen als:

  • U in een andere gemeente uw stem wilt uitbrengen
  • U nog geen schriftelijk verzoek heeft ingediend om bij volmacht of per brief te stemmen.

Een kiezerspas kunt u op twee manieren aanvragen:

  1. Schriftelijk: uw schriftelijk verzoek voor een kiezerspas moet uiterlijk 12 maart a.s. zijn ontvangen door de gemeente. Hiervoor gebruikt u het formulier K6 verzoek om een kiezerspas 2017 Let op: heeft u uw stempas al ontvangen? Dan moet u het formulier per post opsturen samen met uw stempas. Vergeet niet een kopie van uw legitimatiebewijs bij te voegen.
  2. Mondeling: tot en met uiterlijk 20 maart a.s. tot 12.00 uur kunt u, in persoon aan de balie van het gemeentehuis, een kiezerspas aanvragen. U moet uw stempas mee te nemen en een geldig legitimatiebewijs laten zien.

Kwijt of verloren?

Als u uw kiezerspas bent verloren, dan kunt u niet meer stemmen. Er kan geen vervangende kiezerspas worden aangemaakt.

Benodigdheden

Laatst gewijzigd: 28-02-2018