Fusie Noordwijkerhout - Noordwijk

De gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout hebben op 6 juli 2017 een historische beslissing genomen: zij stelden het ‘Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout’ vast. De nieuwe fusiegemeente gaat “Gemeente Noordwijk” heten en heeft de 4 dorpskernen Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk.

Besluitvorming

Zowel in Noordwijk als in Noordwijkerhout hebben de leden van 1 lokale partij tegen het herindelingsadvies gestemd; de raden waren daardoor niet unaniem.

Meer weten?

Heeft u een vraag over de fusie, kijk dan bij onze veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag hier niet bij, stelt u deze dan via fusie@noordwijkerhout.nl.

Proces

In juni 2016 hebben de gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout besloten een verkenningsstudie naar intensievere samenwerking tussen beide gemeenten te laten uitvoeren. Een vertegenwoordiging uit beide gemeenteraden en colleges bereidt deze verkenning voor.

Voorafgaand aan de verkenningsstudie hebben beide gemeenteraden hun inwoners de gelegenheid gegeven om mee te denken over de vragen en onderwerpen die in de verkenningsstudie aan bod moeten komen. U vindt deze vragen onderaan deze pagina onder de documenten.

Onderzoek

Twynstra Gudde heeft in opdracht van de gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk een onderzoek uitgevoerd naar intensievere samenwerking. Het onderzoek is half maart afgerond en gepresenteerd. Twynstra Gudde heeft aangegeven dat een bestuurlijke fusie de beste optie is.

Herindelingsontwerp vastgesteld

De gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout hebben tijdens hun raadsvergaderingen van 20 april 2017 de eerste formele stap gezet naar een bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout per 1 januari 2019. Daartoe hebben zij een herindelingsontwerp vastgesteld, dat voor een periode van 8 weken ter inzage is gelegd.

Vervolg

Op 6 juli 2017 zijn beide gemeenteraden akkoord gegaan met het herindelingsadvies. Dit herindelingsadvies wordt verzonden naar de provincie. De provincie stuurt het herindelingsadvies door naar de minister. Van juli 2017 – 1 januari 2019 wordt een wettelijk traject gevolgd onder regie van de minister. De gemeenteraadsverkiezingen in Noordwijk en Noordwijkerhout vinden later plaats, namelijk in november 2018. De nieuwe gemeente start op 1 januari 2019.

Documenten

Datum gewijzigd: 07-07-2017