Privacyverklaring gemeente Noordwijkerhout

De gemeente Noordwijkerhout verwerkt veel persoonsgegevens. Het zijn bouwstenen. Nodig voor de uitvoering van haar taken.En natuurlijk ook om klanten van dienst te kunnen zijn. Hieronder leest u hoe de gemeente Noordwijk de privacy in acht neemt.

Privacyverklaring

Algemeen - privacy

Privacy is een mensenrecht. Dit is ook vastgelegd in de Nederlandse Grondwet. En ook in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hierin staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen. Deze wet is vanaf vrijdag 25 mei 2018 van kracht.

Gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens bevatten veel informatie. Het gaat om informatie over:

 • naam, adres en woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • telefoonnummer en
 • e-mailadres

De gemeente verwerkt dit soort gegevens. Ze bevatten wel veel informatie. Die herleidbaar is naar een persoon.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

De gemeente bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig. Hanteert strikte termijnen. De wet- en regelgeving legt dat op.

Inzage in uw gegevens

U kunt opvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de gemeente. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Cookies

Gemeente Noordwijkerhout volgt of iemand een nieuwe of terugkerende gebruikers is. Welke pagina’s deze gebruiker bezoekt. Dat doet de gemeente met cookies. Tevens zijn ze noodzakelijk voor de technische werking van de website.

Afmelden voor cookies

Gebruikers kunnen zich altijd voor cookies afmelden. Ze doen dat via hun internetbrowser. Daarnaast kunnen gebruikers ook altijd alle informatie verwijderen die eerder is opgeslagen. Dan doen ze via de instellingen van hun browser.

Beveiliging

Gemeente Noordwijkerhout neemt maatregelen om de volgende zaken tegen te gaan:

 • misbruik van persoonsgegevens
 • verlies
 • onbevoegde toegang
 • ongewenste openbaarmaking en
 • ongeoorloofde wijziging

De maatregelen staan in het gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid. Ze komen overeen met de  gemeentelijke beveiligingsnormen in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten.
Rechten van betrokkenen

De gemeente beschermt de gegevens van de betrokkenen. De betrokkenen hebben daarnaast een aantal rechten:

 • de gemeente informeert hen op het moment dat de gemeente zijn/haar persoonsgegevens verwerkt
 • ze hebben de mogelijkheid te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt
 • kloppen gegevens niet dan kunnen ze bij de gemeente een verzoek indienen om dit te corrigeren
 • ze hebben het recht aan de gemeente te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken
 • ze hebben altijd het recht om hun persoonsgegevens te laten verwijderen
 • ze hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens

Vragen of opmerkingen

Stuur een e-mail naar de functionaris gegevensbescherming via fg@noordwijkerhout.nl

Disclaimer

De gemeente Noordwijkerhout kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Zonder voorafgaande waarschuwing. De laatst-gewijzigde versie is van kracht. Vanaf het moment dat hij op deze website is gepubliceerd.

Meer informatie

Meer weten over hoe wij omgaan met uw gegevens? Lees het Privacyreglement.

Datum gewijzigd: 28-11-2018