Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en vertegenwoordigt de inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk in het gemeentebestuur. De gemeenteraad bestaat uit 17 raadsleden uit 6 fracties. De burgemeester zit de raadsvergaderingen voor. Het langst zittende raadslid neemt zijn plaats in bij zijn afwezigheid tijdens een raadsvergadering. De wethouders maken geen deel uit van de raad. Zowel de wethouders als de gemeentesecretaris kunnen voor de raadsvergadering worden uitgenodigd om deel te nemen aan de beraadslagingen.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert in de regel eenmaal per zes weken op donderdagavond. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en beginnen direct na het vragenhalfuurtje, dat om 20.00 uur begint. Bij raadsvergaderingen is geen spreekrecht mogelijk. De gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar.

Actuele politieke vragen

Raadsleden kunnen – bij voorkeur – drie dagen van tevoren hun eventuele vragen indienen bij de griffier. Zo kunnen burgemeester en wethouders hun antwoorden zorgvuldig voorbereiden.

Datum gewijzigd: 28-11-2018