Samenstelling

De vergaderingen van het college vinden wekelijks op dinsdagmorgen plaats en zijn niet openbaar. Tijdens de vergaderingen bespreekt het college ondermeer voorstellen van de portefeuillehouders, die zijn voorbereid door de ambtelijke organisatie.

Voorzitter

Gemeentesecretaris

Leden

Datum gewijzigd: 28-11-2018