Klein chemisch afval

Chemische afvalstoffen kunnen het best aan de leverancier worden teruggegeven. Is dit niet mogelijk, dan kan het klein chemisch afval (KCA) worden ingeleverd bij de KCA-wagen. Deze staat iedere eerste en derde zaterdag van de maand bij/op:

  • De Schelft in Noordwijkerhout (10.00 tot 11.00 uur)
  • De Brink in Noordwijkerhout (11.30 tot 13.00 uur)
  • De Duinpan in De Zilk (13.15 tot 14.00 uur)

De KCA-wagen is uitsluitend bestemd voor huishoudens. Onder klein chemisch afval wordt onder meer verstaan: batterijen, accu's, verf, schoonmaakmiddelen en olieproducten.

Let op Tijdens feestdagen, zoals bijv. carnaval staat de wagen alleen op de Brink!

Betreft: Klein chemisch afval, chemisch afval, chemisch, afvalbak, afval, rolcontainer, afvalrolcontainer, afvalkalender, grijze container, bruine container, kliko, afvalinzameling, vuilnisbak

Laatst gewijzigd: 16-01-2018