Subsidie themajaar 2019 Cultuur verbindt

Met de subsidieregeling ‘themajaar 2019 Cultuur verbindt’ wil de gemeente Noordwijk de onderlinge verbinding en de maatschappelijke betrokkenheid tussen inwoners, verenigingen, stichtingen en bedrijven versterken. 

De gemeente ondersteunt door de subsidieregeling evenementen, initiatieven en projecten en stelt hiervoor € 150.000,- beschikbaar.

De subsidie kan worden aangevraagd door organisaties en verenigingen uit de nieuwe gemeente Noordwijk. 

Aanvragen

 • Aanvragen voor een onderscheidend/beeldbepalend evenement kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 januari 2019.
 • Aanvragen voor kleinschalige evenementen kunnen worden ingediend tot 8 weken voor de datum van het evenement. 

Beoordeling

 • Aanvragen krijgen een score toegekend op de beoordelingscriteria zoals opgenomen in de Subsidieregeling themajaar 2019 Cultuur verbindt.
 • Alleen aanvragen die de minimale score halen, kunnen in aanmerking komen voor subsidie.
 • Na scoring worden de aanvragen onderling afgewogen op:
  • Spreiding in de tijd.
  • Spreiding in locatie.
  • Differentiatie en omvang van het evenement.

 

 

Heeft u een vraag, wilt u advies of heeft u hulp nodig bij het uitwerken van uw idee? Dan kunt u contact opnemen met onze beleidsmedewerker Kunst & Cultuur via het Klantcontactcentrum of per mail via gemeente@noordwijk.nl

Lees voordat u een aanvraag indient de volledige subsidieregeling goed door. U kunt hierna uw subsidieaanvraag online aanvragen.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Voorstraat 42

2201 HW Noordwijk

Telefoon: (071) 36 60 000 Klantcontactcentrum

gemeente@noordwijk.nl

Uitgelicht