Nieuws

 • Gemeente verlengt periode draagvlakmeting Ondernemersfonds 22 mei 2019

  De gemeente organiseert een draagvlakmeting over het Ondernemersfonds Noordwijk. De stembiljetten werden begin mei 2019 verstuurd. De periode dat stemgerechtigden kunnen reageren is met circa 2 weken verlengd

 • Woonbehoefteonderzoek. Inloopbijeenkomsten voor inwoners 21 mei 2019

  Gemeente Noordwijk voert een woonbehoefteonderzoek uit. Participatie is belangrijk. Begin juni zijn er daarom 2 inloopbijeenkomsten voor inwoners.

 • Start inwonersenquête over nieuwe burgemeester 20 mei 2019

  Wordt het een vernieuwer, een verbinder, iemand met daadkracht of een onderhandelaar? De Noordwijkse gemeenteraad zoekt een nieuwe burgemeester. En wil daarvoor graag de hulp van de inwoners. Wat voor burgemeester willen zij? Naar welk type persoon moeten we op zoek? Hiervoor is een enquête gelanceerd.

 • Geen legaliseringsplicht voor illegale bouwwerken 16 mei 2019

  Het college heeft de vragen van de PvdA beantwoord of de gemeente een legalisatieplicht heeft als legalisatie van een illegaal bouwwerk mogelijk is.

 • Blauwe Vlag wappert wederom een heel jaar in Noordwijk 14 mei 2019

  De officiële uitreiking van de Blauwe Vlag heeft in 2019 plaatsgevonden in Ouddorp aan 4 Zuid-Hollandse stranden, waaronder Noordwijk voor de 32e keer op rij.

 • Oefening voor hulpdiensten bij Koningin Astrid Boulevard | 15 mei 2019

  Woensdag 15 mei 2019 is er aan het einde van de middag een oefening voor de hulpdiensten bij de Koningin Astrid Boulevard. U kunt hier hinder van ondervinden. We vragen uw begrip en medewerking.

 • Retaillab. Op zoek naar initiatieven 09 mei 2019

  Het retaillab start. Op zoek naar initiatieven om de aantrekkelijkheid van de Noordwijkse winkelgebieden te vergroten.

 • Omleidingsroute Beeklaan 09 mei 2019

  Op de Beeklaan in Noordwijk vinden wegwerkzaamheden plaats. Daarom heeft de gemeente borden geplaatst met een omleidingsroute. Gebleken is, dat het Vinkeveld overlast ondervindt van veel sluipverkeer.

 • Gemeente organiseert draagvlakmeting Ondernemersfonds Noordwijk 03 mei 2019

  De gemeente Noordwijk organiseert een draagvlakmeting Ondernemersfonds Noordwijk. De stembiljetten werden begin mei verstuurd. Het fonds wordt ingesteld als tenminste 30% van de stemgerechtigden stemt en er een 2/3de meerderheid voor is.

 • Investeren in Space Profilering 02 mei 2019

  Het college trekt de knip om space-gerelateerde activiteiten en evenementen te ondersteunen. Een profileringsbudget space van € 50.000,- voor bekende en nieuwe initiatieven.

 • Oprichten organisatie Space Campus Noordwijk 02 mei 2019

  Een eigen organisatie opbouwen voor de Space Campus Noordwijk. Dat gebeurt de komende maanden. Stichtingsacte. Bestuur, raad van advies en directeur. De nieuwe club tekent voor de daadwerkelijke ontwikkeling van de campus.

 • Wijzigingsplan “Offem Zuid – veiligheidszone leiding” vastgesteld 02 mei 2019

  Burgemeester en wethouders van Noordwijk maken als gevolg van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 5 maart 2019 het wijzigingsplan ”Offem Zuid – veiligheidszone leiding“, ongewijzigd hebben vastgesteld.

 • College wil campingpendel steunen 01 mei 2019

  Het college van burgemeester en wethouders wil ook dit jaar bijdragen aan de campingpendel Het is een voorziening die zijn plek heeft verdiend. Steeds meer mensen Hoppen on - Hoppen off in het vakantieseizoen.

 • Snel zien waar je aan de kust wel en niet kunt parkeren 30 april 2019

  Vanaf maandag 13 mei 2019 plaatst Baas BV vierhonderd slimme parkeersensoren aan de kust in Noordwijk aan Zee. Wat ze registeren gaat naar een nieuw Parkeer Route Informatie Systeem. Zo zie je snel waar er nog parkeerplekken beschikbaar zijn.

 • Healthy Academy Walk 30 april 2019

  Bouwen aan de positionering van Noordwijk als gezonde bestemming. Het college van burgemeester en wethouders verleent Noordwijk Marketing een subsidie van € 25.000,- voor de marketing en promotie van The Healthy Academy Walk.

 • Start aanleg fundering verbindingsweg Bavo 29 april 2019

  Wethouder Henri de Jong heeft op maandag 29 april 2019 het startsein gegeven voor de aanleg van de fundering van de ‘verbindingsweg Bavo’ (werknaam). De aanleg van de verbindingsweg maakt de bouw van maximaal 700 woningen op ‘Landgoed in den Houte’ mogelijk.

 • Lintjesregen 2019 in de Oude Jeroenskerk 26 april 2019

  Lintjesregen is iedere keer een bijzonder moment. Dit jaar was het echter wel heel speciaal. Niet alleen vond het plaats In de prachtige Oude Jeroenskerk, ook was het voor het eerst met Noordwijkers, Noordwijkerhouters en Zilkers gezamenlijk.

 • Start plaatsen containers Gruenepad 25 april 2019

  Maandag 29 april 2019 plaatst een aannemer de zeecontainers aan het Gruenepad, Boerenburg in Noordwijk. Ze doen dienst als jongerenontmoetingsplek. Deze plek wordt wat later in gebruik genomen.

 • Woonbehoefteonderzoek en woonvisie 25 april 2019

  Gemeente Noordwijk is gestart met het woonbehoefteonderzoek. In het verlengde hiervan komt er een actuele woonvisie. Niet eerder werd zo nauwkeurig het wonen in kaart gebracht.

 • Gedeelte Beeklaan en rotonde Herenweg vanaf 6 mei 2019 afgesloten 09 mei 2019

  Voor de werkzaamheden in de 2e fase van dit project wordt de Beeklaan verder afgesloten vanaf de op- en afrit N206 tot het tankstation. Deze afsluiting duurt van maandag 6 mei t/m vrijdag 12 juli 2019. De rotonde Beeklaan/Herenweg wordt hiervoor helemaal afgesloten. Omleidingen worden met borden aangegeven.

 • Parkeervergunningen vervallen per 1 juni 24 april 2019

  Veel Noordwijkers hebben een inwoners- of bewonersparkeervergunning. Die parkeervergunningen hebben een beperkte geldigheidsduur. De meeste vergunningen zijn geldig tot 1 juni 2019. Het is dan ook nu de tijd om de parkeervergunningen te laten verlengen.

 • Stembureauleden en stemmentellers gezocht 24 april 2019

  Donderdag 23 mei 2019 zijn de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement. Voor deze verkiezingen is de gemeente op zoek naar stembureauleden en stemmentellers.

 • College beantwoordt PUUR-vragen over digipanel 24 april 2019

  Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de vragen van de fractie van PUUR over het digipanel Noordwijk beantwoord.

 • Ingang De Dierenhoeve gewijzigd 24 april 2019

  Door graafwerkzaamheden is de ingang van De Dierenhoeve in Noordwijkerhout verplaatst naar het Kastanjelaantje. Het wandelpaadje rondom De Dierenhoeve blijft begaanbaar. De zorg- en kinderboerderij blijft op deze plek totdat de nieuwe locatie nabij de Engelse tuin klaar is.

 • College legt OZB-verordening voor aan gemeenteraad 14 januari 2019

  Het college van burgemeester en wethouders legt de geharmoniseerde verordeningen Onroerende-zaakbelastingen en Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten ter vastlegging voor.

 • Nieuw gemeentebestuur geïnstalleerd in Oude Jeroenskerk 04 januari 2019

  Op woensdag 2 januari 2019 vond de installatieraad plaats in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk. Tijdens deze prachtige bijeenkomst met veel oog voor de historie van Noordwijk werden de nieuwe raadsleden en wethouders geïnstalleerd.

 • Onderhandelaars presenteren coalitieakkoord 02 januari 2019

  Op woensdag 2 januari 2019 werd het coalitieakkoord “Betrokken, helder en daadkrachtig” gepresenteerd door de partijen NZLokaal, de VVD, het CDA en Lijst Salman Noordwijk. Dit akkoord geeft hun visie op het nieuwe Noordwijk voor de jaren 2019 – 2022.

 • Programmabegroting 2019 ter inzage 31 december 2018

  De raadsgroep fusie heeft op woensdag 19 december 2018 positief geadviseerd op de Programmabegroting 2019 en deze aangeboden aan de gemeenteraad.

 • Uitnodiging installatie nieuw gemeentebestuur 02 januari 2019

  Met genoegen nodigt de nieuwe burgemeester mevrouw Hermans-Vloedbeld u uit tot het bijwonen van de installatieraad. Bij deze bijeenkomst worden de nieuwe raadsleden en het college van burgemeester en wethouders van de nieuwe gemeente Noordwijk geïnstalleerd. Ook wordt stilgestaan bij het bijzondere moment dat de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout samengaan.

 • Onderhandelaars sluiten coalitieakkoord en maken wethouders bekend 31 december 2018

  De onderhandelaars van NZLokaal, VVD, CDA en Lijst Salman Noordwijk hebben een coalitieakkoord gesloten voor de nieuwe gemeente Noordwijk. Dat maakte onderhandelaar Sjaak van den Berg van NZLokaal bekend in een brief aan de nieuwe burgemeester en de gemeenteraad.

 • Nieuwjaarsreceptie 2019 31 december 2018

  De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk houden op zaterdag 5 januari 2019 hun Nieuwjaarsreceptie.

 • Kerstbomen en vuurwerk inzamelen 31 december 2018

  Op donderdag 3 en vrijdag 4 januari 2019 kunnen er weer kerstbomen worden ingeleverd. Voor Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk gelden verschillende inzameldagen en voorwaarden.

 • Afvalinzameling: zo houden wij Noordwijk schoon en netjes 31 december 2018

  Weten wanneer je gft- en restafval wordt opgehaald? Of wanneer de verzamelcontainers voor plastic- en papiercontainers worden geleegd of zijn afgesloten? Lees het nieuwsbericht.

 • De nieuwe gemeente Noordwijk presenteert zich 31 december 2018

  Deze week presenteert de nieuwe gemeente Noordwijk zich met een informatieve bijlage in de krant.

 • Wordt het lokaal bestuur ondermijnd? 09 januari 2019

  Burgemeester Jan Rijpstra heeft maandag 10 december 2018 de gemeenteraad een brief gestuurd waarin hij zijn zorgen uit over wat er allemaal in de aanloop naar de verkiezingen is gebeurd. Hij uit daarin zijn grote zorgen. Wordt het lokaal bestuur ondermijnd?

 • Commissie Bezwaarschriften 17 december 2018 24 januari 2019

  Op maandagavond 17 december 2018 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

 • Mooi afscheid van raadsleden, wethouders en burgemeester 17 december 2018

  Op donderdag 13 december 2018 vond de laatste raadsvergadering plaats van de ‘oude’ gemeente Noordwijk. In de Nieuwe Raadzaal van het gemeentehuis werd het een hele bijzondere avond.

 • Gratis parkeren van 28 december 2018 tot en met 1 januari 2019 17 december 2018

  In Noordwijk is parkeren van 28 december 2018 tot en met 1 januari 2019 gratis. In verband met Oud en Nieuw worden alle parkeerautomaten geledigd en tijdelijk voorzien van een beschermkap. Er hoeft dus niet betaald te worden. De gemeente is bang dat de parkeermeters zonder bescherming vuurwerkschade oplopen.

 • College beantwoordt vragen Lijst Salman Noordwijk over woningverkoop Offem Zuid 17 december 2018

  Het college heeft de vragen van Lijst Salman Noordwijk beantwoord over de verkoop van woningen door Van Rhijn Bouw in Offem Zuid. Het is niet meer dan logisch dat hij dat doet. De bouwer is namelijk eigenaar van de grond en bouwde de woningen zelf.

 • Extra maatregelen afvoer grondwater Noordwijk aan Zee 20 december 2018

  Begin januari 2019 gaan we extra pompinstallaties voor bronbemaling plaatsen in Noordwijk aan Zee. Op maandag 10 december 2018 is een inloopochtend gehouden.

 • Geleidelijk aan van het aardgas af 08 januari 2019

  Noordwijk is in 2050 energieneutraal. Van aardgas over op een andere, duurzame energiebron. De aanzet om de overstap goed te laten verlopen is gezet gezien ‘Aanzet Transitievisie Warmte Holland Rijnland’.

 • Ondergrondse afvalinzameling voor de nieuwe wijk Offem Zuid 17 december 2018

  In de nieuwbouwwijk Offem Zuid fase 1 wordt bij wijze van proef gebruik gemaakt van ondergrondse afvalcontainers voor het inzamelen van huishoudelijk restafval en groente, fruit en tuinafaval.

 • College beantwoordt vragen gemeenteraad naar aanleiding van brief van De Raad Bouw 23 januari 2019

  De gemeenteraad heeft naar aanleiding van een brief van De Raad Bouw vragen gesteld. De beantwoording laat goed zien hoe het is om met complexe dossiers  te werken.

 • Met de nieuwe burgemeester bouwen aan het nieuwe Noordwijk 14 januari 2019

  Namens de nieuwe gemeente Noordwijk, heten alle fracties waarnemend burgemeester mevrouw Hermans-Vloedbeld harte welkom. De acht politieke fracties hebben een positieve indruk van haar, zo blijkt uit de gezamenlijke verklaring naar aanleiding van haar benoeming.

 • Jon Hermans-Vloedbeld waarnemend burgemeester Noordwijk 09 januari 2019

  Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 1 januari 2019 mevrouw J.H.M. (Jon) Hermans-Vloedbeld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Noordwijk.

 • Beperkte dienstverlening i.v.m. de fusie 09 januari 2019

  In verband met de fusie is er sprake van beperkte dienstverlening in de periode van vrijdag 21 december 2018 tot en met woensdag 16 januari 2019.

 • Vragen en antwoorden: verkeer rond Offem Zuid 21 december 2018

  Met de komst van een nieuwe woonwijk ontstaan er vragen op verschillende gebieden. Deze keer vragen en antwoorden over het onderwerp verkeer rondom de nieuwe woonwijk Offem Zuid.

Uitgelicht