Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

De inspecteur bouw- en woningtoezicht moet toezien op de kwaliteit van de werkzaamheden en het gebruik van het gebouw en terreinen. De inspecteur controleert of u bouwt, zoals staat beschreven in uw vergunning. Ook controleert de inspecteur of u het gebouw of perceel gebruikt zoals in de vergunning staat. Daarnaast controleert de inspecteur ook op bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid) en de aan- en afvoer van materieel, bouwmaterialen en afval.

Houdt u zich niet aan de voorwaarden? Dan kan de inspecteur bouw- en woningtoezicht het werk stilleggen of het gebruik van het gebouw of terrein staken. 

U moet zich houden aan de regels en afspraken die in uw omgevingsvergunning staan.

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van bouwtoezicht overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor informatie kunt u kijken op de website van de ODWH of tussen 09:00-14:00 uur met de helpdesk Bouw van de ODWH bellen via het telefoonnummer (071) 40 83 200.

Vermoedt u dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels verloopt? U kunt dit melden.

Schade bij buren door verbouwing

Bij schade die ontstaat door verbouwingen bij de buren is de veroorzaker van de schade aansprakelijk en moet de schade vergoeden. Bij het ontstaan van schades bij buren door verbouwingswerkzaamheden zijn de mogelijkheden van bouw- en woningtoezicht echter beperkt. Zij kunnen hooguit een bemiddelende rol spelen tussen betrokken partijen. Het hebben van een rechtsbijstandverzekering of het lidmaatschap van de Vereniging Eigen Huis bevelen wij daarom van harte aan.

Omgevingsdienst West-Holland

Adresgegevens

Schipholweg 128

2316 XD Leiden

https://www.odwh.nl/

Uitgelicht