Bomen kappen

Als u een grote boom wilt omhakken of rooien, dan heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor stevig snoeien of het kappen van bomen die op de lijst van waardevolle bomen voorkomen. Kleine bomen of struiken op uw eigen terrein mag u wel zonder vergunning verwijderen.

Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online. Hier kunt u ook nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van bouwzaken overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor informatie kunt u kijken op de website van de ODWH of tussen 09:00-14:00 uur met de helpdesk Bouw van de ODWH bellen via het telefoonnummer (071) 40 83 200.

Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Omgevingsdienst West-Holland

Adresgegevens

Schipholweg 128

2316 XD Leiden

https://www.odwh.nl/

Uitgelicht